VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Svenska förare om trafiksäkerhet: Kör för fort på motorväg – sällan alkoholpåverkade

Dela

Synen på trafiksäkerhet i Sverige skiljer sig från andra länder, både när det gäller inställning och beteende. Svenska förare utmärker sig genom att sällan anse sig vara påverkade av alkohol och ofta köra för fort på motorväg.

Det visar en internationell enkätundersökning i 32 länder från ESRA, E-survey of Road Users Attitudes.

VTI-forskarna har analyserat delar av enkäten som de presenterar i studien ”Svenska trafikanters inställning och beteende avseende trafiksäkerhet – resultat från en internationell enkätundersökning”. Fokus ligger främst på Sverige, men forskarna har också jämfört med nio andra länder med liknande nivå på trafiksäkerhet.

– En tydlig slutsats från studien är att hastighetsöverträdelser är relativt vanliga bland svenska trafikanter, speciellt på motorväg och på landsväg utanför tätort, däremot mer ovanliga i tätort, säger Anna Vadeby, senior forskare på VTI och projektledare för studien.

Ur ett internationellt perspektiv ligger Sverige högst vad gäller hastighetsöverträdelser på motorväg, men i tätort rapporterar Sverige en lägre andel.

Däremot är det betydligt mer ovanligt att köra alkoholpåverkad i Sverige – till och med lägst i jämförelse med övriga länder.

Något fler av de svenska männen än kvinnorna medger att de samtalar med handhållen mobil under bilkörning, medan yngre gör det oftare än äldre.

I studien ingick även frågor om självkörande bilar. Jämfört med kvinnor har män en positivare syn på dessa bilar. På frågan om vad självkörande bilar kan bidra med är det framför allt att de ger lägre utsläpp och en bättre bränsleekonomi men också färre och lindrigare olyckor.

Studien undersökte även vad som påverkar regelbrott i trafiken. Resultaten visade att psykosociala faktorer är viktiga.

– Attityden är exempelvis att de har mer att vinna på att utföra handlingen än vad de har att förlora. Detta kan även kopplas till att de har en övertro på sin förmåga att bemästra bilen trots att de exempelvis talar i en handhållen mobiltelefon eller överskrider hastighetsbegränsningarna. En viktig slutsats från studien är att det handlar om medvetna felhandlingar snarare än misstag, säger Sonja Forward, senior forskare på VTI.

Detta innebär att det inte främst handlar om kunskapsbrister om till exempel lagar och regler, eftersom dessa förare oftast är väl medvetna om de regler som gäller – det som behövs är insiktshöjande åtgärder, tekniska system, övervakning och böter, anser Sonja Forward.

Läs publikationerna:

Svenska trafikanters inställning och beteende avseende trafiksäkerhet – resultat från en internationell enkätundersökning (2021, DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Internationella enkätundersökningen ESRA, E-survey of Road Users Attitudes

Ytterligare information

Anna Vadeby, 013-20 42 34, anna.vadeby@vti.se

Sonja Forward, 013-20 41 33, sonja.forward@vti.se

Nyckelord

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI är ett forskningsinstitut med uppdrag från regeringen att bedriva forskning och utveckling inom transportområdet. Vi verkar för att målen för transportpolitiken uppnås genom att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn.

Vi är cirka 200 medarbetare på flera platser i landet. Mer än hälften av våra medarbetare inom forskning och utveckling har doktors- eller licentiatexamen. Vi har egna professorstjänster inom väg- och banteknik, människa-maskin-interaktion (HMI), miljöanalys samt nationalekonomi.

Hos oss finns en mängd vetenskapliga discipliner samlade. Genom att både arbeta på djupet och tvärs över olika kunskapsområden kan vi bidra i både mindre och stora forskningssatsningar.

Vi har kunskap inom alla trafikslag – väg, järnväg, sjö- och luftfart.

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum