Svenskt Trä

Svenska trävaror räcker inte till - rekordlåga lagernivåer hos svenska sågverk

Dela

När många länder hade svårt att leverera trävaror under 2020 tog Sverige täten. Efterfrågan är nu så pass stor att svenska sågverk har de lägsta lagernivåerna på över 20 år.

NCC huvudkontor. Fotograf David Valldeby
NCC huvudkontor. Fotograf David Valldeby

- Efterfrågan på svenska trävaror ökade under 2020, till stor del till följd av minskad produktion i andra delar av världen. Inledningsvis hade både Kanada och Ryssland svårt att leverera under pandemin vilket ledde till stora underskott på den globala marknaden, säger Christian Nielsen som är marknadsanalytiker av trävaror på branschorganisationerna Svenskt Trä och Skogsindustrierna.

Den höga efterfrågan innebär ett stabilt behov av trävaror i närtid men de låga varulagreninnebär också stor press. De svenska sågverken jobbar så hårt de kan för att möta efterfrågan av trävaror i världen. I en tid när sågverken har de säsongsmässigt lägsta lagernivåerna på över 20 år närmar sig nu högsäsongen för försäljning av trävaror - både till byggsektorn och hemmasnickare.

Bristen på trävaror gör att priserna nu stiger på många marknader. I USA fördubblades priserna under bara några veckor i augusti och är nu, under första kvartalet av 2021, till och med ännu högre.

- I Sverige har vi hittills varit förskonade mot de största prisökningarna, men detta kan nu ändras. Den höga efterfrågan från världsmarknaden innebär en hög konkurrens om trävarorna vilket också kan leda till brist på många trävaror. Det finns exempelvis spekulationer om att sommarens altanvirke i värsta fall kan bli en bristvara, säger Christian Nielsen.

Pandemiåret 2020 präglades av en efterfrågan som översteg produktionen, och exporten av svenska trävaror ökade med mer än tio procent jämfört med 2019. Fokus för svenska sågverk har varit att upprätthålla en hög produktion under höst och vår för att återställa lagren. Samtidigt har man drabbats av en del sjukfrånvaro och under oktober sjönk produktionen istället ytterligare.

Det kommer att krävas ett stadigt tillflöde av sågat trävirke under våren för att möta efterfrågan och ha en chans att fylla på lagernivåerna.

- Vi har ett stort förtroende för att svenska sågverk kommer att fortsätta att arbeta så hårt de kan. De visade sin styrka under de kritiska månaderna när pandemin slog till med full kraft förra året. Nu skördar vi frukten av ett målmedvetet arbete där svenska sågverk är vana att ställa om för nya marknader, ökade volymer och har en långtgående förmåga till kundanpassning, säger Mathias Fridholm, direktör på Svenskt Trä.

Branschorganisationen Svenskt Trä lyfter träindustrins perspektiv i Skogsindustriernas marknadsrapport. Läs rapporten här

Nyckelord

Kontakter

Bilder

NCC huvudkontor. Fotograf David Valldeby
NCC huvudkontor. Fotograf David Valldeby
Ladda ned bild

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

Woodlife Sweden – ny utställning om svensk träarkitektur, design och hållbar stadsplanering13.4.2021 10:07:00 CEST | Pressmeddelande

Utställningen Woodlife Sweden presenterar 40 svenska träprojekt som visar hur arkitektur och design kan bidra till minskad klimatpåverkan. Woodlife Sweden har producerats av Svenska institutet och Sveriges Arkitekter, i samarbete med branschorganisationerna Svenskt Trä och Skogsindustrierna, och riktar sig till både svenska och internationella målgrupper. Utställningen syftar till att öka intresset för hållbar utveckling och öppna för nya samarbeten mellan aktörer inom hela träindustrin.

Limträ – En självklarhet i den cirkulära ekonomin8.4.2021 15:07:41 CEST | Pressmeddelande

DEBATT I januari beslutade regeringen om en första handlingsplan för cirkulär ekonomi med drygt hundra åtgärder inom områden som industriomställning, materialförsörjning, teknikutveckling och avfallshantering. Ett av de fyra fokusområden som lyfts fram i handlingsplanen är cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster. Här är användandet av trä i allmänhet och limträ i synnerhet ett viktigt steg på vägen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum