Svenskt Trä

Svenskproducerade möbler av svenskt trä i ny hotellsvit

Dela

I sviten Knock on Wood-Proudly Local på Clarion Sign lyfter branschorganisationen Svenskt Trä tillsammans med Stefan Nilsson, känd som Trendstefan, fram företag som formger möbler i svenskt trä, med produktion i Sverige. Sviten visar på möjligheterna att använda svenskt lokalproducerat trä i interiöra designmiljöer.

Fotograf är Åke E:Son Lindman. Får användas i samband med artikeln
Fotograf är Åke E:Son Lindman. Får användas i samband med artikeln

Svenskt Trä arbetar för att öka värdet på svenska träslag och vill nu initiera en diskussion med aktörer inom möbelindustrin kring möjligheterna för svensk möbelindustri att öka användningen av svenskt trä i sin produktion.

- I sviten Knock on Wood-Proudly Local lyfter vi fram företag som vill verka för en förändring. Tillsammans med Trendstefan vill vi visa att med vilja och innovationskraft går det att skapa ny spännande design med lokala råvaror säger Björn Nordin, chef arkitektur och design på Svenskt Trä.

Furu är trendigt och samtida och Sverige har en stark möbeltradition och lång erfarenhet av att producera och exportera möbler i svenskt trä. Men kompetensen kring trä och träbearbetning håller sakta på att försvinna. Den totala årliga volymen barrträråvara som sågas i Sverige är cirka 19 miljoner kubikmeter och av den volymen går mindre än en procent till svensk möbelindustri. Svenska skogar består av både barr- och lövträd där barrträd är det dominerande träslaget. Svensk möbelindustri efterfrågar i dag huvudsakligen lövträ eller högkvalitativ furu sin produktion.

Under 2021 bjöd Svenskt Trä in personer från möbelindustrins värdekedja till dialog. Det konstaterades att intresset för att öka användningen av svenskt trä i svensk möbelproduktion är stort. Ämnet engagerar hela värdekedjan, från sågverk till formgivare och möbelproducenter.

- Vi har tillsammans med möbelindustrin identifierat flera vägar framåt för att kunna öka användandet av svensk träråvara. Det blir viktigt att utbilda inom hantering av svenskt trä samt öka dialogen genom hela värdekedjan. En målbild är att positionera de svenska lövträden som en tillgång i möbelindustrin, samtidigt som vi ökar kunskapen och användandet av furu. Sviten erbjuder oss en spännande plattform där vi berättar om det intressanta arbete som vi har framför oss, avslutar Björn Nordin.

Sveriges yta täcks till 70 procent av skog och för varje träd som skördas planteras minst två nya. När vi använder trä bidrar vi till en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar framtid som inte äventyrar tillgången för framtida generationer.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Fotograf är Åke E:Son Lindman. Får användas i samband med artikeln
Fotograf är Åke E:Son Lindman. Får användas i samband med artikeln
Ladda ned bild

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum