Fastighetsägarna

Sverigebarometern 2021: Fastighetsbranschen stabil trots pandemin

Dela

Under pandemin har e-handeln accelererat och många har flyttat arbetet från kontoren till hemmen. Som en följd har vakanserna i handels- och, till en mindre del, kontorsfastigheter ökat. Generellt sett är det ändå stabilitet som har kännetecknat fastighetsbranschen under det gångna året. Så förväntas det bli även under 2021, enligt Fastighetsägarnas Sverigebarometer.

Pandemin har påverkat ekonomins sektorer mycket olika. Verksamheter som bygger på närhet mellan personer, vilket gäller en stor del av tjänstesektorn, har drabbats hårt, medan industrin har klarat sig bättre. Betydelsen av detta för fastighetsbranschen syns tydligt i Sverigebarometern.

– Under pandemin har många undvikit den fysiska butiken och gått över till e-handel. Det är ingen ny trend men den har tagit rejäla kliv framåt under det gångna året. Det är därför inte förvånande att butiksfastigheter är det svagaste segmentet i barometern. Var tredje fastighetsägare uppger att butiksvakanserna har ökat med press på hyror och fastighetspriser som följd, säger Fastighetsägarna Sveriges chefekonom Tomas Ernhagen.

Det butiksfastigheter har förlorat på e-handeln har vunnits av logistikfastigheter. Drygt 90 procent av fastighetsägarna i detta segment uppger att vakanserna har varit stabila eller minskat, med stabila eller stigande hyror som följd. Samma positiva utveckling gäller hyresbostadssegmentet.

Under tidigare år är det ofta kontorssegmentet som haft ledartröjan. Så blev det inte i år. Pandemin har dämpat utvecklingen och drivit upp vakanserna i delar av beståndet. I vilken mån detta kommer att leda till mer bestående förändringar är för tidigt att säga. Det kan konstateras att kontor i de större städernas centrala och kommunikationstäta områden har kommit lindrigt undan. I dessa områden har en anpassning, baserad på att kontoren sällan är fullbemannade, redan pågått under en längre tid

– Det är viktigt att understryka att majoriteten av fastighetsägarna i barometern uppger att utvecklingen har varit stabil eller positiv. Det gäller även kontors- och, med liten marginal, handelsfastigheter. Vad det handlar om för dessa segment är en förskjutning mot det negativa i förhållande till tidigare års mätningar. Generellt sett är fastighetsbolagens lönsamhet fortsatt god, säger Tomas Ernhagen.  

Fastighetsägarnas förväntningar på 2021 ser ut som en förlängning av det gångna årets utveckling. Den pågående diskussionen om hemarbete och e-handel skapar fortsatta frågetecken för en del kontors- och butiksfastigheter, medan logistik- och bostadssegmentet spås en fortsatt positiv utveckling. 35 procent av fastighetsägarna räknar dock med förbättrad lönsamhet. Knappt 20 procent räknar med sämre lönsamhet.

Kontakter

Dokument

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Fastighetsägarna samarbetspartner när Vänersborg får medel från Tillväxtverket30.3.2021 17:00:38 CEST | Pressmeddelande

Vänersborgs kommun får 2 250 000 kronor från Tillväxtverket för att tillsammans med näringslivet satsa på hållbar plats- och destinationsutveckling. Av 150 olika projekt som sökte medel från Tillväxtverket, var det bara 12 som beviljades. Och Vänersborg var en av dem. Projektet startar omgående och pågår till och med april 2022. Förutom Vänersborgs kommun finns bland annat Fastighetsägarna GFR med som samverkanspartners i ansökan.

För effektivare lokalutnyttjande slopa kravet på momspliktig lokalhyresgäst23.3.2021 13:49:26 CET | Nyheter

I ett svar på regeringens hearing om moms vid lokalhyra uppmanar Fastighetsägarna regeringen att ändra momsreglerna så att lokaluthyrning med moms även kan ske till hyresgäster som inte bedriver momspliktig verksamhet i lokalerna. Det skulle skapa större flexibilitet som ökar ett hållbart lokalutnyttjande och bidra till att fler momsbefriade verksamheter kan få tillgång till fler lokaler.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum