Lantbrukarnas Riksförbund

Sveriges bönder förlorar en miljard i regeringens budget

Dela

LRF välkomnar de satsningar som regeringen idag presenterade i landsbygdsprogrammet. – Men vi är väldigt besvikna på att regeringen inte utnyttjar hela den återstartsfond som EU ger till Sverige. Av de 1,4 miljarder kronor som Sverige får från EU så väljer regeringen att behålla en miljard i statskassan istället för att satsa på lantbruket, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Näringsminister Ibrahim Baylan presenterade idag satsningar på bland annat på ett vildsvinspaket, investeringsstöd för täckdikning och en gemensam dataplattform för jordbruket.  

– Det är bra eftersom det är områden där vi ser ett tydligt behov av extra åtgärder, säger Palle Borgström.  

Vad gäller vildsvin så arbetar LRF på olika sätt för att hantera de stora problemen med den kraftigt ökande vildsvinsstammen och  de åtgärder som krävs för att vildsvinsskadorna ska minska.  

– Vi hade hellre sett att finansiering av dessa åtgärder hade gjorts med extra medel utanför jordbrukspolitiken, även om vi välkomnar att regeringen vill hitta lösningar på problematiken, säger Palle Borgström.  

Det är många hektar jordbruksmark i Sverige som har eftersatt täckdikning och investeringar i detta är mycket angeläget. Det hade varit önskevärt om företagen i högre grad själva hade möjlighet att investera i täckdikning, men en finansiering via landsbygdsprogrammet kan vara ett smörjmedel för att öka takten på investeringarna.  

LRF välkomnar också att det möjliggörs satsningar på en plattform för jordbrukets datainfrastruktur. Detta kan bidra till att förbättra, förenkla och effektivisera jordbruksproduktionen exempelvis genom minskade klimatutsläpp och produktionseffektiviseringar vilket påverkar hela livsmedelssystemet på ett positivt sätt.  

– Regeringens satsningar borde dock vara betydligt mer omfattande, vilket hade varit möjligt om de använt hela den pott om 1,4 miljarder kronor från EUs återhämtningsinstrument (coronafonden) som tilldelats det svenska landsbygdsprogrammet. I stället har regeringen dessvärre valt att minska den nationella medfinansieringen i motsvarande grad, säger Palle Borgström.  

LRF anser att flera av de satsningar regeringen nu lanserar bör vara en del av den nationella strategiska planen för genomförandet av jordbrukspolitiken 2023 – 2027 och därmed inte tillfälliga satsningar. Det gäller till exempel investeringar för täckdikning.  

– Vi ser stora behov av en kraftfull nationell medfinansiering för perioden 2023 – 2027. Den behöver öka med cirka 2 miljarder kronor per år för att dels kompensera för att EU-finansieringen minskar, dels satsa för att målen med den nationella livsmedelsstrategin ska nås, säger Palle Borgström.  

BILDEN: Regeringen väljer att behålla en miljard av EUs fond för att bygga upp efter corona. Sveriges bönder drabbas av detta. Foto: LRF

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Livsmedel förspills när unik svensk jordbruksmark asfalteras16.9.2021 13:27:28 CEST | Pressmeddelande

Svensk jordbruksmark – Europas mest värdefulla – fortsätter att minska. Jordbruksverkets nya rapport visar att exploateringen av svensk odlingsmark fortsätter i oförminskad takt. – Vi har idag 25 procent mindre jordbruksmark jämfört med för 100 år sedan, då Sverige hade som mest. Det är både sorgligt och oroväckande, inte minst för den kommande generationen bönder. Jordbruksmark som bebyggs eller asfalteras kan aldrig mer återställas vilket inte gynnar hållbarheten, säger Palle Borgström, LRFs ordförande.

Bönder och jägare eniga om att vargstammen måste minskas15.9.2021 07:45:00 CEST | Pressmeddelande

Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas riksförbund (LRF) kräver en kraftig decimering av vargstammen. Det är viktigt att länsstyrelser, Naturvårdsverket och politiker förstår det absolut nödvändiga i att besluta om en utökad vargjakt i vinter. – Den starkt växande vargstammen är en ohållbar situation för tamdjursägare, jägare och många andra drabbade på landsbygden. Myndigheterna måste agera, säger Palle Borgström ordförande för LRF.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum