A Non Smoking Generation

Sveriges Radios utrikeskorrespondent prisas av tobaksförebyggande organisation

Dela

A Non Smoking Generation tilldelar Johan Bergendorff, utrikeskorrespondent för Sveriges Radio som bevakar globala hälsofrågor, utmärkelsen Guldvingen som ”Årets journalist”. I samband med organisationens 40 års-jubileum hyllas Johan för att han rapporterar om tobaksindustrins baksida och bidrar till ökad kunskap om nya tobaksprodukter och hur tobak påverkar global hållbar utveckling.

A Non Smoking Generations rapport Hur tobak porträtteras i media visar att granskningen av tobaksindustrins produktionskedja är nästintill obefintlig. Endast fyra av över 12 000 artiklar om tobak som publicerades i svensk media under första halvåret 2018 berörde hållbarhetsaspekter av tobak. En av de fyra artiklarna handlade om den tobaksförebyggande organisationens studieresa till Malawi i januari 2018, och resterande är ett resultat av Johan Bergendorffs rapportering om barnarbetet på tobaksfält i Indonesien.

-       2019 firar vi 40 års arbete för tobaksfria barn och då vill vi lyfta viktiga förebilder i det tobaksförebyggande arbetet. Johan utses till ”Årets journalist” för att han belyser tobaksindustrins globala konsekvenser och vikten av tobaksförebyggande arbete. Om fler medieaktörer följer hans initiativ kan vi öka den livsviktiga kunskap som motiverar unga att avstå tobak, och fler vuxna att ta tobaksfrågan på större allvar, säger Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation.

Till skillnad från starten 1979 förmedlar A Non Smoking Generation nu inte enbart kunskap om tobakens effekter på hälsan, utan också på global hållbar utveckling. Rapporten Den Stora Tobakslögnen om Malawiresan visar att tobak motverkar alla 17 globala hållbarhetsmål, och projektet Tobaksbarn med föreläsningen ”50 kr och barnarbete på köpet” uppmärksammar barnarbetet och miljöproblemen inom tobaksindustrin. 92 procent av eleverna som tog del av föreläsningen hösten 2018 svarade i en enkätundersökning att den innehöll argument för att avstå från tobak.

-       Jag är jätteglad för det här priset. Som global hälsokorrespondent känns det självklart för mig att göra mycket om tobak och rökning, eftersom det är den enda lagliga produkten som dödar hälften av dess konsumenter världen över, säger Johan Bergendorff.

A Non Smoking Generations senaste Novusrapport Det är bara barn som börjar använda tobak visar på stora brister i allmänhetens kunskap om tobak. 19 procent har kunskap om barnarbetet och endast sex procent är medvetna om tobaksindustrins massiva skogsavverkning. 11 procent vet att nikotin ökar risken för psykisk ohälsa och fem procent känner till att det kan ge inlärningssvårigheter.

-       För att säkra framtida kunder lanserar tobaksindustrin nya nikotinprodukter med godisliknande smaker som lockar barn att testa. Den stora utmaningen nu är bristande kunskap och reglering av e-cigaretter och ”tobaksfritt” snus. Medias granskning kan spela en viktig roll i att öka kunskaperna om nikotinets alla hälsorisker samt att nikotin framställs av tobak och medför stora hållbarhetsproblem, oavsett vilken slutprodukt det landar i, säger Helen Stjerna.

Johan Bergendorff producerade nyligen ett avsnitt i Vetandets värld där han intervjuar Magnus Lundbäck, läkare och docent som forskar på e-cigaretter, om möjliga orsaker till de många döds- och sjukdomsfallen som har kopplats till e-cigaretter i USA. Johans rapportering om både viktiga hälso- och hållbarhetsperspektiv på tobak bidrar till att höja allmänhetens kunskapsnivå.

Om Guldvingen

Guldvingen är en symbol och en utmärkelse som A Non Smoking Generation delar ut till företag och förebilder som gjort betydande insatser för starka och tobaksfria barn.

2019 års utmärkelser delas ut under organisationens jubileumsevent den 28 november på Södra Teatern i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:

Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation, 0733-39 36 44

Johan Bergendorff, utrikeskorrespondent, Sveriges Radio, 0709-95 75 44

Nyckelord

Bilder

Om

A Non Smoking Generation
A Non Smoking Generation
Skicka brev: Box 555 12/ Besök: Järntorget 78
102 04 Stockholm

08-10 93 00http://www.nonsmoking.se/

Stiftelsen En Rökfri Generation

Stiftelsen A Non Smoking Generation har sedan 1979 verkat för att barn och ungdomar själva ska välja att inte börja använda tobak. Organisationen arbetar aktivt för att begränsa tobakens plats i samhället och skapa skyddande miljöer för barn och ungdomar.

 

Följ A Non Smoking Generation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från A Non Smoking Generation

Allt fler vill se fler tobaksfria miljöer1.7.2020 06:00:00 CESTPressmeddelande

En ny Novusundersökning, gjord på uppdrag av A Non Smoking Generation, visar att över 80 procent av allmänheten anser att lekplatser, uteserveringar, badplatser och perronger bör vara rökfria. Opinionen för rökfria miljöer har ökat signifikant sedan det utökade rökförbudet trädde i kraft 1 juli förra året. Nästan 80 procent av både vuxna och unga anser också att det borde införas ett förbud mot tobak under skoltiden.

Downtown Camper och A Non Smoking Generation samarbetar för hälsa och en hållbar framtid26.2.2020 06:00:00 CETPressmeddelande

Downtown Camper by Scandic inleder nu ett samarbete med A Non Smoking Generation, en organisation som förebygger tobaksbruk bland unga, som ett led i hotellets arbete med att främja en aktiv, hälsosam och hållbar livsstil. 5 mars lanseras partnerskapet under ett event som kombinerar löpning med kunskapsutbyte om tobaksfrihet som en investering i både hälsa och hållbar utveckling.

A Non Smoking Generation lanserar nikotinsemla25.2.2020 06:00:00 CETPressmeddelande

Inför fettisdagen 25 februari lanserade A Non Smoking Generation en nikotinsemla – helt fri från tobak. Bakverket är kärnan i en reklamkampanj som uppmärksammar hur tobaksindustrin vilseleder konsumenter genom att marknadsföra nya nikotinprodukter som tobaksfria. Kampanjen är en bluff utformad för att belysa hur tobaksindustrin konsekvent och medvetet kringgår tobakslagen för att kunna locka barn in i beroende genom reklam, design och smaktillsatser.

Kunskap om hur tobaksindustrin påverkar global hållbar utveckling motiverar ungdomar att avstå tobak3.2.2020 06:00:00 CETPressmeddelande

Nästan 90 procent av unga fick ökad kunskap om hur tobaksindustrin påverkar global hållbar utveckling efter att ha sett A Non Smoking Generations föreläsning ”50 kr och barnarbete på köpet”. Hela 92 procent ansåg att föreläsningen motiverar barn och unga till att vara tobaksfria. Det visar en enkätundersökning från projektet Tobaksbarn 2019.

Två miljoner barn har fått kunskap som motiverar till tobaksfria liv28.11.2019 06:00:00 CETPressmeddelande

Sedan 1979 har A Non Smoking Generation förmedlat livsviktig kunskap till över två miljoner barn. I samband med organisationens 40 års-jubileum uppmärksammas viktiga milstolpar men också att behovet av ökad kunskapsspridning och förebyggande insatser för att skydda barn från tobaksbruk. 2019 efterlyser organisationen en lag om tobaksfri skoltid och krav på att information om tobak, ur både hälso- och hållbarhetsperspektiv, inkluderas i läroplanen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum