Sveriges Ingenjörer

Systemfel lämnas utan åtgärd av utredningen om arbetskraftsinvandring

Dela

Slutbetänkandet från utredningen om arbetskraftsinvandring presenterades idag. Sveriges Ingenjörer tycker det är bra att utredningen uppmärksammat att Migrationsverkets certifieringssystem saknar författningsstöd. Men förbundet är kritiskt till det inte läggs några utredningsförslag för att ersätta det.

Sedan några år tillbaka har Migrationsverket byggt upp ett system genom vilket certifierade arbetsgivare garanteras en snabbare handläggningstid för arbetstillstånd. I slutbetänkandet (SOU 2021:88) av utredningen om arbetskraftsinvandring slås fast att myndighetens nuvarande certifieringssystem inte är författningsreglerat.

– Dagens certifieringssystem bygger på en slags tyst överenskommelse mellan Migrationsverket och arbetsgivare. Myndigheten har gett sig själv rätten att på egen hand utforma, reglera och tillämpa ett system. Det går tvärt emot hur myndighetsutövning ska bedrivas i en fungerande rättsstat, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

I en rapport som förbundet presenterade tidigare i år framkom dessutom flera brister i certifieringssystemet avseende kontroll och tillsyn av den enskilde arbetsmigrantens villkor. Det är genom certifieringssystemet som merparten av arbetstillstånden för ingenjörer utanför EU/EES hanteras. Utredningen konstaterar även i sitt slutbetänkande att viss ärendehantering, när Migrationsverket fattar beslut inom certifieringssystemet, kan strida mot bestämmelser i utlänningslagen.

– Migrationsverkets handläggning av ärenden måste bygga på likabehandling och ha lagstöd. Det borde ges i uppdrag till Migrationsverket att ta fram ett nytt system med tydligt författningsstöd. Det fanns möjlighet att i slutbetänkandet lämna ett sånt förslag. Vi är kritiska till att så inte gjorts, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Ladda ned bild
Sveriges Ingenjörers förbundsordförande
Sveriges Ingenjörers förbundsordförande
Ladda ned bild

Länkar

Om

Sveriges Ingenjörer
Sveriges Ingenjörer
Box 1419
111 84 Stockholm

08 - 613 80 00https://www.sverigesingenjorer.se/

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets 
högskoleutbildade ingenjörer. Förbundet är med cirka 162 000 medlemmar näst störst inom akademikerfederationen Saco. Se även sverigesingenjorer.se 

Följ Sveriges Ingenjörer

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Ingenjörer

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum