Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer

Tack alla medarbetare och kollegor inom Järnvägen!

Dela

2020 har varit ett år på liv och död. Många har drabbats personligen, men alla har påverkats av den globala pandemi som har lamslagit vårt samhälle och faktiskt förändrat hur vi lever våra liv. Allra närmast covid-19 har Sveriges sjukvårdspersonal stått i givakt, och det är med enorm tacksamhet och ödmjukhet som vi tänker på den insats de har gjort för oss alla under året.

Stor tacksamhet känner vi också för alla våra medarbetare och kollegor inom järnvägen, som under hela pandemin har jobbat hårt för att upprätthålla en fungerande järnväg, tunnelbana och spårväg. Ett arbete som med all rätt bedöms som samhällsviktigt, och som har gjort det möjligt för Sveriges befolkning att kunna fortsätta att på ett säkert sätt komma fram till sitt arbete, till skolan, och hjälpt till att hålla igång de viktiga godstransporterna. Vi har trots allt inte stått helt stilla, och det tackar vi er för.
    Ni har stannat borta från familj och vänner under långa perioder så att planerade projekt har kunnat genomföras utan störningar. Ni har gjort allt för att arbeta så säkert som möjligt – nu inte längre ”bara” utifrån era vanliga arbetsmoment utan dessutom ur smittspridningssynpunkt, av hänsyn till era kollegor. Ni har gett allt, och ni har gjort det med den yrkesstolthet som är så utmärkande för järnvägsbranschen. FSJ är också stolta – över att representera alla våra dedikerade och omtänksamma medarbetare, och nu när 2020 närmar sig sitt slut så är det med stor respekt som vi ser tillbaka på allt som ni har åstadkommit under så svåra omständigheter.

Vi håller i och håller ut till årets slut, med förhoppning om ett ljusare 2021.

Återigen, tack!

Vänliga hälsningar

Styrelsen för Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörers, FSJ:

Robert Röder NRC-Group AB, Thomas Lindberg Rosenqvist Entreprenad AB, Cecilia Lycke Omexom Sverige AB, Patrik Nilsson Effiage Rail Nordic AB, Olga Selin Signalbolaget AB, Johan Oscarsson Strukton Rail AB, Daniel Öholm Railcare Group AB

Bilder

Om

Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer
Föreningen Sveriges JärnvägsentreprenörerFöreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ) tillvaratar intresset för företag som i Sverige bedriver verksamhet inom järnvägsentreprenader. Föreningens viktigaste uppgifter är att arbeta för säkerhet, en leverantörsmarknad på lika villkor, tryggad kompetensförsörjning och att verka för en positiv bild av järnvägsbranschen.

 

Följ Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer

FSJ välkomnar att Trafikverket får uppdrag att se över sina upphandlingsformer29.1.2021 14:42:53 CETPressmeddelande

Vi inom svenskt järnvägsunderhåll finner dagens pressmeddelande från Regeringen, vilket antyder obalanserad budgivning och kostnadsökningar inom svenskt järnvägsunderhåll, som en direkt missuppfattning av Regeringen. - Vi välkomnar givetvis att Trafikverket får ännu ett uppdrag att se över sina upphandlingsformer, vilket alla inom järnvägsbranschen ser som positivt, och där vi givetvis hoppas erbjudas möjligheten att bidra på ett konstruktivt sätt i enlighet med det vi redan framfört i våra remissvar till SoU 2020:18, säger Robert Röder ordförande i FSJ. Vi konstaterar för övrigt att svensk järnväg slår rekord i punktlighet (fakta) och att varje utredning som hittills genomförts över åren har visat att upphandling på en öppen marknad i konkurrens leder till bäst resultat (referens VTI:s resultat) och att reformen om konkurrensutsättning varit lyckosam. Likväl konstaterar vi att Trafikverket, som varande expertmyndighet, upprepade gånger påtalat det olämpliga i att både vara beställare

Flera problem med Riksrevisionens beräkningar av underhållskontrakt14.10.2020 11:20:14 CESTPressmeddelande

I en ny rapport menar Riksrevisionen att underhållskontrakten på järnväg i genomsnitt ökar med 74 procent från upphandlat pris till slutgiltig kostnad. - Tyvärr finns det flera problem med hur resultaten har tolkats. Infrastrukturminister Tomas Eneroths hot om ett återförstatligat järnvägsunderhåll dras på fel grunder. Kostnadsöverskridande är en budget- och planeringsfråga. Analysen har ingen bäring på sektorns effektivitet eller produktivitet, säger Robert Röder, ordförande i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer.

Överförande av basunderhåll löser inte järnvägsbranschens utmaningar28.1.2019 11:17:39 CETPressmeddelande

Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ) har träffat utredningen gällande: Kommittédirektiv för överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket. - Det var ett bra möte, företrädarna för utredningen är pålästa och intresserade av vår syn på järnvägsunderhållet och vi är tacksamma över deras öppenhet. Men vi ser att de begränsas av utredningens direktiv som grundlöst förutsätter att Trafikverket ska ta över Infranords underhållsverksamhet. Detta kommer inte lösa de utmaningar vi har inom järnvägsbranschen, säger Robert Röder, ordförande i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer.

Akut brist på järnvägstekniker - 1 700 behövs inom fem år12.12.2018 14:00:00 CETPressmeddelande

- Den regering som tillträder efter höstens politiska vakuum måste ge Trafikverket ett övergripande ansvar för kompetensförsörjningen till järnvägsyrken. Utan tillräckligt många bantekniker, eltekniker, signaltekniker och spårsvetsare blir det svårt att uppnå den nationella transportplanens ambitioner och vårt mål att rusta Sverige för 11 miljoner invånare, skriver Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier, och Robert Röder, ordförande i föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, på Svenska Dagbladets debattsida.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum