Universitetssjukhuset ÖrebroUniversitetssjukhuset Örebro

Teknik kan hjälpa studenter att förbereda sig inför verksamhetsförlagd utbildning

Dela

Under utbildningen för att bli sjuksköterska eller läkare ingår verksamhetsförlagd utbildning, så kallad VFU. Det finns olika tekniska lösningar som skulle kunna hjälpa studenterna att få ut mer av sin kliniska praktik. För att undersöka hur behoven ser ut bland studenterna inför sin VFU har Vinnova delat ut 2 miljoner kronor till ett projekt som drivs av Örebro universitet och Region Örebro län.

Forskarna Ann-Kristin Rönnberg, Region Örebro län, och Malin Prenkert, Örebro universitet.
Forskarna Ann-Kristin Rönnberg, Region Örebro län, och Malin Prenkert, Örebro universitet.

– VFU är centralt för utbildningar inom medicin, vård och hälsa. Vi vill att studenterna ska få maximalt utbyte av sina placeringar inom hälso- och sjukvården, säger Ann-Kristin Rönnberg, verksamhetschef på Utbildningscentrum.

Genom detta projekt hoppas gruppen få fram mer träffsäker kunskap om det finns särskilda upplevda svårigheter hos studenterna och var extra insatser behöver förläggas. Första steget blir att genomföra en behovsanalys.

– Teknikutvecklingen går snabbt framåt och vi vill vara i frontlinjen att använda innovativ teknik på ett relevant sätt. Därför behöver vi även hitta sätt att samverka mellan lärosäte, vårdverksamhet och teknikföretag, säger Malin Prenkert, projektledare och proprefekt på Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet.

Innovativ teknik

På Örebro universitet finns kompetens och utrustning för att återspegla olika miljöer med hjälp av digital teknik. Potential finns för att skapa virtuella patientmöten och inblick i olika kliniska miljöer. Det finns också möjlighet att tillämpa det med enklare utrustning på exempelvis de kliniska träningscentra som finns på olika campus och sjukhus.

– Vi har sett att studenter kan vara osäkra på sin förmåga i olika kliniska kompetenser och ibland tillbringas mycket tid i klinikplaceringar till att orientera sig i till exempel sjukhusmiljön. Vi tror att kunskapen från detta projekt kan bidra till att studenter får en kortare startsträcka in till den kliniska praktiken och kan ta vara på möjligheter till lärande, berättar Ann-Kristin Rönnberg.

Projektet kommer att påbörjas i januari och pågå till oktober året efter. Efter att behoven har kartlagts genom intervjuer med studenter och VFU-aktörer kommer olika näringslivsaktörer att knytas till projektet.

– Vi tänker att VR-utvecklare och e-learningaktörer är intressanta. Då kommer vi att sitta ner med olika teknikföretag och diskutera intressanta tekniska lösningar, avslutar Malin Prenkert.

Vid frågor kontakta
Ann-Kristin Rönnberg
Verksamhetschef, Utbildningscentrum
Region Örebro län
Mobil: 070 - 369 04 21
E-post: ann-kristin.ronnberg@regionorebrolan.se

Malin Prenkert
Proprefekt, Institutionen för hälsovetenskaper
Örebro universitet
Mobil: 019 - 30 32 80
E-post: malin.prenkert@oru.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Forskarna Ann-Kristin Rönnberg, Region Örebro län, och Malin Prenkert, Örebro universitet.
Forskarna Ann-Kristin Rönnberg, Region Örebro län, och Malin Prenkert, Örebro universitet.
Ladda ned bild
Forskaren Ann-Kristin Rönnberg, Region Örebro län. Foto: Elin Abelson.
Forskaren Ann-Kristin Rönnberg, Region Örebro län. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild
Forskaren Malin Prenkert, Örebro universitet. Foto: privat.
Forskaren Malin Prenkert, Örebro universitet. Foto: privat.
Ladda ned bild

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Ungdomar med autism vill vara fysiskt aktiva under rätt förutsättningar30.11.2022 13:20:00 CET | Pressmeddelande

Ungdomar med autism är generellt mindre fysiskt aktiva än ungdomar utan diagnos, det visar forskning som tidigare gjorts. Forskning från Region Örebro län visar att ungdomarna visst vill vara fysiskt aktiva om vissa villkor uppfylldes. ”Det var ofta omständigheterna runt omkring själva fysiska aktiviteten som gjorde att det blev svårt”, säger Susann Arnell, fysioterapeut inom barn- och ungdomshabiliteringen.

Forskare vill öka delaktigheten för rättspsykiatrins patienter25.11.2022 15:35:00 CET | Pressmeddelande

Patientens delaktighet i sin vård är ett viktigt inslag inom hälso- och sjukvården. ”Inom rättspsykiatrin är patientdelaktigheten mer komplex just för att vi både ska vara vårdgivare och samtidigt vara den som håller patienten inlåst. Genom att utveckla en enkät för att skatta patienters upplevda delaktighet i vården kan vi mer träffsäkert genomföra insatser för att öka delaktigheten”, säger forskaren Mikael Selvin inom Region Örebro län.

Örebroforskare bidrar till minskning av sexuellt överförbara infektioner22.11.2022 15:30:00 CET | Pressmeddelande

127 miljoner människor får varje år klamydia och 87 miljoner får gonorré. Sexuellt överförbara infektioner är ett stort folkhälsoproblem världen över. ”Genom forskningen har vår kunskap ökat kring hur infektionsläget är i Sverige. Vi vet nu mer om vilka typer av bakterier som cirkulerar och det underlättar för vårdens arbete framåt”, säger Ronza Hadad, biomedicinsk analytiker på Universitetssjukhuset Örebro.

Kejsarsnitt ökar risken att barnet får allergi – för tidig födsel minskar risken16.11.2022 11:10:29 CET | Pressmeddelande

En fjärdedel av alla barn i Sverige drabbas av astma och allergisjukdomar. Redan vid födseln påverkas risken att insjukna senare i livet. ”I min avhandling såg vi att de barn som föddes med kejsarsnitt hade en ökad risk för allergier. Däremot barn som föddes innan vecka 37 hade en lägre risk”, berättar forskare Niki Mitselou vid Universitetssjukhuset Örebro.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum