Vänsterpartiet Skåne

Tondöv upphandling inom psykiatrin slår hårt mot patienterna

Dela

Det är andra gången ärendet uppe i Hälso- och sjukvårdsnämnden – Alliansförslaget att lägga ut utredningar och behandling inom neuropsykiatrin på entreprenad. Första gången fick det dras tillbaka då det bestreds av företrädare från två fackförbund och anställda inom verksamheten. Underlagen var inaktuella och förslaget ogillades i sin helhet, men på dagens möte med nämnden är det dags igen.

- Vi vill ge det bästa stödet vi kan inom neuropsykiatrisk behandling och det gör vi genom den offentliga sammanhållna vården. Vi vill inte riskera kompetensförlust och en ökad belastning för patienter och brukare. Ökade resurser till den offentliga neuropsykiatrin är rätt väg att gå, inte rakt in i ännu en illa förankrad upphandling enbart motiverad av ideologiska skäl, menar Agneta Lenander, Vänsterpartiets representant i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Verksamheterna har länge kämpat med långa köer till behandling och har trots bristande resurser genom strategiskt arbete lyckats korta köerna trots en ökning av remisser. Man har kompetensutvecklat nyckelpersoner inom verksamheten, en strategi som gett resultat. Det utgör investeringar i personalen, investeringar som riskeras vid upphandling. Den vidare utbildningsmöjligheten försvinner också då privata utförare inte utbildar ny personal, en dum väg att gå när kompetensbristen redan är kännbar.

Varken fackförbund, patient- eller brukarföreningar ser det som positivt att sälja ut en verksamhet som är så beroende av att vara sammanhållen så att patienten kan få del av den samlade kompetens det krävs för god neuropsykiatrisk vård.

- Det kan bli ödesdigert för patienterna om psykiatrin delas upp i stuprör efter diagnos, inte minst av den enkla anledningen att många redan hamnar inom flera diagnoser. Det är avgörande att man som patient kan få ta del av vård en sammanhållen vård utan krav på att själv sköta jakten på rätt behandling, avslutar Agneta Lenander.

Ärendet avgörs under dagens möte med HSN.

Nyckelord

Kontakter

Agneta LenanderLedamot i Regionfullmäktige (V), sjuksköterska, representant i HSN

072 - 4494870

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V kräver svar om kollektivtrafiken – varför väljer man att lägga ansvaret på individen och skära ner i trafik och service?6.10.2020 09:15:00 CESTPressmeddelande

Skånetrafiken och Alliansledningen har under de senaste veckorna fått svidande kritik för att man mitt under brinnande pandemi drar in turer i kollektivtrafiken. I mindre tätbebyggda områden har morgon och kvällsbussar försvunnit medan stadsbussarna varit överfulla i rusningstid och det rekommenderade avståndet till andra passagerare är och har varit omöjligt att hålla. Samtidigt pressmeddelas det om stängningar av kundcentra för att de har färre kunder under Coronaåret. Har man övervägt effekterna innan man genomfört besluten? undrar Vänsterpartiet.

Fel att straffa för vård man inte efterfrågat1.10.2020 13:41:31 CESTPressmeddelande

De nationella screeningsprogrammen som finns även i Skåne är en viktig del för tidig upptäckt av sjukdom. För medverkan i program får målgruppen, t.ex. kvinnor i fallet med cellprovstagning, får man en automatisk kallelse till provtagning utan att själv ha kontaktat vården. Nu inför Alliansstyret en straffavgift på 300 kronor till den som inte dyker upp på besöket – ett besök man själv inte bokat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum