Transportstyrelsen

Transportstyrelsen nekas vitesbegäran mot Trafikverket

Dela

I en dom från Förvaltningsrätten framgår att Transportstyrelsen saknar rättslig grund att begära vite mot Trafikverket. Rätten motiverar sitt beslut med att extern personal som exempelvis upphandlade entreprenörer och deras anställda inte kan omfattas av samma kontroll som egen personal hos infrastrukturförvaltaren. Det räcker att de förmedlar vilka krav på kompetens som gäller vid anläggningen samt att de följer upp att de kraven efterlevs

Transportstyrelsen har begärt att förelägga Trafikverket med vite för att man inte säkerställer att personal som arbetar i spåranläggningen har rätt behörigheter.

Myndigheten har vid två tidigare tillsyner påpekat att Trafikverket inte kan säkra att anlitad personal som utför säkerhetspåverkande arbetsuppgifter i spåranläggningen har rätt kompetens och behörighet.

I EU:s förordningar och Transportstyrelsens föreskrifter står att den som förvaltar järnvägsinfrastruktur, här Trafikverket, ska ha ett system för kompetensstyrning. Men enligt förvaltningsrätten gäller den styrningen inte för extern personal. I stället ska Trafikverket ställa krav på att entreprenören uppfyller de lagkrav som finns för sin personal.

– Det är bra att vi har fått saken prövad. Domen ger oss vägledning i vilken omfattning vår kontroll ska ske. Vi har tolkat begreppet striktare, men i domen överförs nu ett ansvar på Trafikverket. I säkerhetsstyrningssystemet ska det finnas förfaranden att förmedla vilka krav som gäller på den anläggning som entreprenörer och underentreprenörer ska vistas på. Det ska även framgå sätt att kontrollera dessa krav, säger Tomas Åkesson Matts, sektionschef på Transportstyrelsen.

För Transportstyrelsen innebär det att myndigheten kommer att utöva tillsyn av infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag på systemnivå. Det vill säga kontrollerar att dessa har förfaranden med sina entreprenörer och följer upp att kraven efterlevs.

– Kraven på behörighet och kompetens för den personal som arbetar i spår är fortsatta desamma. Vi accepterar därför förvaltningsrättens dom, säger Tomas Åkesson Matts.

Kontakter

Om

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen
Olai kyrkogata 35
60232 Norrköping

https://transportstyrelsen.se

Transportstyrelsen arbetar för ett tillgängligt och säkert transportsystem

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 13 orter i landet och vi har idag cirka 2 000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Följ Transportstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum