Lantmäteriet

Tre länder möttes vid Treriksröset för att uppmärksamma restaureringen av riksgränserna

Dela

Idag möttes Sveriges, Norges och Finlands riksgränskommissioner vid Treriksröset för att uppmärksamma restaureringen av de gemensamma riksgränserna. ”Det är en starkt symbolisk gest av vänskap mellan våra tre länder då vi möts idag för att åter bekräfta den gemensamma gränsen. Entydiga gränser är viktiga i dagens Europa”, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet och tillika gränsöverkommissarie.

Gränskommissionerna från Sverige, Norge och Finland. Fotot: Lantmäteriet
Gränskommissionerna från Sverige, Norge och Finland. Fotot: Lantmäteriet

Vid Treriksröset möts Sveriges, Norges och Finlands riksgränser. I samband med översynerna av riksgränserna mellan Sverige och Norge 2020–2024 samt Norge och Finland 2022–2025 restaureras även Treriksröset.

- Gränskommissionerna har gjutit om fundamentet med flera hundra kilo betong, utfört underhåll på de tre hjärtstenarna på rösets topp som symboliserar länderna samt målat om med ny gul färg. Så nu är det i gott skick och står stadigt i många år framöver, berättar Martin Lidberg, svensk gränskommissarie.

Gränskommissionernas representanter inspekterade Treriksröset

Under dagens besök vid Treriksröset genomfördes en inspektion av restaureringen av själva röset. Kommissionerna ansåg att de utförda arbetena var ändamålsenliga och att riksröset har satts i gott skick.

- Allt ser bra ut! Väl underhållna och entydiga riksrösen samt en uppröjd gränsgata tydliggör gränsens läge och är till nytta för allmänhet, besöksnäring och myndigheter. De bidrar också på sikt till att det vänskapliga förhållandet mellan länderna bibehålls, säger Dan Norin, geodetisk expert i den svenska gränskommissionen.

Inspektionen avslutades med att alla representanter skrev under ett protokoll som bekräftar gränsmarkeringen.

- Det är viktigt att vi har en god relation med våra angränsade länder där vi är överens om var våra landsgränser går. De gemensamma gränsinspektionerna och kommissionsmötena är ett tecken på god vänskap och gott samarbete mellan Norge, Finland och Sverige, avslutar Susanne Ås Sivborg.

Riksgränsöversynen mellan Sverige och Norge fortsätter

Den svenska gränskommissionen vid Lantmäteriet, för översynen av riksgränsen mellan Sverige och Norge 2020–2024, jobbar hårt med riksgränsens gränsmärken och gränsgata. Hittills har ungefär tre fjärdedelar av riksrösena restaurerats på den del av gränsen som Sverige ansvarar för.

Läs mer om riksgränsernas definition och återkommande översyner på https://www.lantmateriet.se/riksgransen.

För mer information kontakta 

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör och gränsöverkommissarie
E-post: susanne.as.sivborg@lm.se 
Telefon: 026-63 33 23

Martin Lidberg, enhetschef Geodata och gränskommissarie
E-post: martin.lidberg@lm.se 
Telefon: 026-63 38 42 eller 070-598 69 70

Dan Norin, geodet, geodetisk expert och sekreterare
E-post: dan.norin@lm.se  
Telefon: 026-63 37 45 eller 072-736 43 37

Fakta om Treriksröset

 • Ett röse byggdes 1897 av ryssar och norrmän för att markera de tre rikenas gräns – Norge, Sverige och Ryssland (nuvarande Finland).
 • 1901 godkändes gränsmarkeringen för första gången av alla tre länder.
 • Den nuvarande cementformationen uppfördes 1926.
 • 2006 restaurerades Treriksröset senast.
 • Fem liter gul färg och 260 kilo murbruk gick åt vid restaureringen 2022.
 • Treriksröset är den nordligaste trelandspunkten i världen.

Vad är en gränskommission och vilka ingår där?                                                                                    

En gränskommission är en grupp personer som företräder sitt land och har i uppdrag att tillsammans med ett annat lands gränskommission utstaka, beskriva och kartlägga gränsen mellan länderna. Gränskommissionen utses av landets regering.

Den svenska gränskommissionen består av:

 • Susanne Ås Sivborg (generaldirektör, gränsöverkommissarie)
 • Martin Lidberg (enhetschef, gränskommissarie)
 • Dan Norin (geodet, geodetisk expert och sekreterare)
 • Per Sörbom (strategichef, fastighetsinformationsexpert).

De norska gränskommissionerna leds av:

 • Anita Horvei (strategi- och verksamhetsdirektör, gränsöverkommissarie) för översynen mellan Norge och Sverige samt Johnny Welle (kartverkschef, gränsöverkommissarie) för översynen mellan Norge och Finland.

Den finska gränskommissionen leds av:

 • Arvo Kokkonen (generaldirektör, ordförande) och Matti Sarasmaa (brigadgeneral, vice ordförande).

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Gränskommissionerna från Sverige, Norge och Finland. Fotot: Lantmäteriet
Gränskommissionerna från Sverige, Norge och Finland. Fotot: Lantmäteriet
Ladda ned bild
Fotot: Lantmäteriet
Fotot: Lantmäteriet
Ladda ned bild
Bild från restaureringsarbetet. Foto: Lantmäteriet
Bild från restaureringsarbetet. Foto: Lantmäteriet
Ladda ned bild

Länkar

Om

Lantmäteriet
Lantmäteriet

 801 82 Gävle

0771 - 63 63 63http://www.lantmateriet.se

Lantmäteriet bidrar till ett hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling. Vi skapar förutsättningar för att man tryggt ska kunna köpa, äga och sälja fastigheter. Det är via oss du kan söka, hitta och använda geografisk information och fastighetsinformation. Vår expertis och våra tjänster är grunden för att samhällsplanering, fastighetsmarknad och information om natur, vägar och platser ska fungera och vara tillförlitlig.
Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Följ Lantmäteriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantmäteriet

Brist på anslag ger längre väntetider för spridningstillstånd21.6.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Målet är att den som söker spridningstillstånd ska få ett beslut inom fem arbetsdagar. För närvarande är väntetiden 19 arbetsdagar. - Vi möts varje dag av irritation och frustration från många av de som väntar. Till dem säger vi att vi gör vad vi kan, men vi saknar helt enkelt medel för att kunna utföra uppdraget, säger Anders Sandin, verksamhetsområdeschef på Lantmäteriet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum