Lantmäteriet

Utvecklingen av bolånen har mattats första kvartalet 2024

Dela

Lantmäteriets statistik för första kvartalet 2024 visar att trenden med ökat antal inteckningar har mattats av. Minskningen är 14 procent för hela landet för årets första kvartal. Jämtland, Västernorrland och Gotland hade alla en nedgång på drygt 30 procent, medan Västerbottens län klarade sig bäst.

– Vi ser en avmattning under kvartalet för i stort sett samtliga län. Färre fastighetsaffärer genomförs, vilket är vad som framgår i statistiken för nya inteckningar under första kvartalet, säger Dennis Lindén enhetschef på Lantmäteriet.

Minskningen av antalet inteckningar var betydande i hela landet. För länen Jämtland (-31%), Västernorrland (-31%), Gotland (-30 %) och Dalarna (-29%) är minskningen störst, medan utvecklingen i Västerbotten (-1,4%) var i stort sett oförändrad under kvartalet.

Antalet inteckningar minskade med 14 procent till 36 000 stycken under första kvartalet 2024 jämfört med 42 000 under sista kvartalet 2023. Det totala inteckningsbeloppet har ökat med 205 miljarder kronor under den senaste tolvmånadersperioden. Detta kan jämföras med ökningen av det totala inteckningsbeloppet under 2023 som var 223 miljarder.

– Minskningen för helåret beror på den lägre omsättningen av fastigheter i Sverige till följd av en ökade räntekostnader, högre inflation samt det allmänna konjunkturläget. Det finns också en viss säsongsvariation då färre fastighetsaffärer brukar genomföras i början av året. Detta har i sin tur medfört att behovet av att ta ut nya inteckningar i fastigheter minskat, säger Dennis Lindén.

Återlämnade pantbrev

Statistiken visar även att fler pantbrev lämnas åter av kreditgivaren. Skälet är att de inte längre behövs som säkerhet för bostadslån. Under det första kvartalet har 64 000 pantbrev lämnats tillbaka till fastighetsägaren medan endast 36 000 nya pantbrev har utfärdats.

– Det indikerar att de bolånekunder som har möjlighet nu föredrar att slutamortera sina bostadslån i högre takt än tidigare, säger Dennis Linden.

Antalet nya inteckningar under första kvartalet 2024

Län

Skillnad i %
Q4 2023 -
Q1 2024

Skillnad i %
Q1 2023 -
Q1 2024

Q12024
jan-mars

antal

Q4 2023
okt-dec

antal

Q3 2023
juli-sept

 

antal

Q2 2023
april-juni

antal

Q1 2023
jan-mars

 

antal

Blekinge

-21,1%

-22,2%

663

840

792

842

852

Dalarna

-29,0%

-16,3%

1463

2060

2085

1939

1748

Gotland

-30,1%

-23,7%

373

534

415

442

489

Gävleborg

-25,9%

-15,5%

1196

1613

1585

1528

1415

Halland

-15,2%

-21,3%

1415

1668

1649

1857

1797

Jämtland

-30,8%

-16,2%

702

1015

886

838

838

Jönköping

-14,5%

-10,8%

1419

1659

1444

1723

1590

Kalmar

-20,8%

-21,4%

1159

1463

1388

1564

1475

Kronoberg

-17,3%

-22,2%

743

898

752

955

955

Norrbotten

-24,5%

-3,1%

1039

1376

1327

1273

1072

Skåne

19,8%

12,4%

6220

5192

5145

5532

5534

Stockholm

-11,6%

-10,5%

4390

4968

5010

5205

4907

Södermanland

-16,6%

-25,0%

1054

1264

1323

1393

1406

Uppsala

-15,0%

-28,6%

1192

1402

1456

1387

1669

Värmland

-26,2%

-20,7%

1216

1648

1492

1406

1534

Västerbotten

-1,4%

20,4%

1502

1523

1343

1289

1248

Västernorrland

-30,7%

-10,8%

945

1363

1260

1278

1060

Västmanland

-19,8%

-21,8%

885

1103

978

1095

1132

Västra Götaland

-16,6%

-17,1%

5645

6768

6511

7108

6811

Örebro

-22,9%

-24,2%

1015

1317

1289

1284

1339

Östergötland

-18,6%

-7,9%

1639

2013

1866

1862

1779

TOTALT

-13,9%

-11,7%

35875

41687

39996

41800

40650

Kontakter

Dokument

Följ Lantmäteriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantmäteriet

Förslag till färdplan för fortsatt digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen2.5.2024 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Lantmäteriet har lämnat in ett förslag på färdplan för fortsatt digitalisering av samhällsprocessen till regeringen. Färdplanen ska få fart på den digitala omställningen och öka dess möjligheterna och fördelar. När förslagen genomförts blir processerna mer kostnadseffektiva och hållbara, kommuner kommer till exempel att rättssäkert kunna bevilja en stor del av alla bygglov på digitala detaljplaner.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye