Sveriges Allmännytta

Undanta allmännyttan från LOU

Dela

Allmännyttiga bostadsbolag har 10 procent högre byggpriser och längre byggtid än privata byggherrar eftersom de måste tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU). Regeringen behöver därför utreda hur allmännyttan kan undantas. Det skriver Sveriges Allmännytta i sitt remissyttrande på betänkandet från utredningen Bättre konkurrens i bostadsbyggandet.

Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta.
Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta.

– Utredningen slår fast att det inte råder konkurrens på lika villkor på marknaden idag. Vi får fler och fler exempel från våra medlemsbolag om att kravet på att de ska tillämpa LOU försämrar deras förutsättningar att bygga nytt och renovera. Vi anser därför att de inte ska behöva tillämpa LOU, säger Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef, Sveriges Allmännytta.

Allmännyttiga bolag får idag för få anbud, upphandlingarna tar lång tid och möjlighet till affärsmässig förhandling saknas. Det är inte heller möjligt att samplanera projekt med utföraren. Alltför många tilldelningsbeslut överklagas, vilket gör att projekt förskjuts i tid och fördyras. Dessutom missgynnas mindre byggföretag som inte har samma möjlighet som större företag att lägga den tid och de resurser som anbudsförfarandet kräver.

– Vi uppmanar därför regeringen att skyndsamt utreda hur allmännyttan ska få samma förutsättningar som privata fastighetsägare och byggherrar, säger Jonas Högset.

Sveriges Allmännytta instämmer i utredningens bedömning att det är viktigt att skapa förutsättningar för ett mer standardiserat bostadsbyggande, vilket sänker produktionskostnaderna och möjliggör lägre hyror.

– Vi hade gärna sett fler skarpa förslag för att öka det standardiserade byggandet. Typgodkännande av tekniska egenskapskrav är en viktig åtgärd som underlättar ett standardiserat byggande, säger Jonas Högset.

Sveriges Allmännytta instämmer i utredningens bedömning att en möjlighet till planavvikelse för seriebyggda bostadshus innebär att fler bygglov kan komma till stånd. Men förslaget bör omfatta standardiserade hus eller byggsystem snarare än seriebyggda flerfamiljshus, eftersom det är standardiseringen som skapar förutsättningar för lägre produktionskostnader.

Läs Sveriges Allmännyttas remissvar.

Läs Sveriges Allmännyttas debattartikel om att allmännyttan bör undantas från LOU.

För mer information, kontakta:

Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef, Sveriges Allmännytta, 08–406 55 10, jonas.hogset@sverigesallmannytta.se

Ulrika Lamberth, pressansvarig Sveriges Allmännytta, 08–406 55 25, ulrika.lamberth@sverigesallmannytta.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta.
Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta.
Ladda ned bild

Om

Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta
Drottninggatan 29, Box 474
101 29 Stockholm

08-406 55 00http://www.sverigesallmannytta.se

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Följ Sveriges Allmännytta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Allmännytta

Hyreskommissionens förslag löser inte problemen med läge och kvalitet när hyran sätts6.7.2021 14:07:57 CEST | Pressmeddelande

Den statliga kommission som sett över hyressättningen överlämnade idag betänkandet Läge och kvalitet i hyressättningen till regeringen. − Kommissionens slutsatser att läge och kvalitet generellt sett inte slår igenom i tillräcklig utsträckning stämmer. De åtgärder som föreslås kommer dock inte lösa problemet, utan riskerar i stället att skapa nya, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

Höga byggpriser riskerar hämma nyproduktionen av hyresrätter5.7.2021 11:03:40 CEST | Pressmeddelande

Byggpriserna måste bli lägre om byggandet av hyresrätter till rimlig hyra ska kunna öka. Men produktionspriset fortsätter uppåt. Även om kötiden till nyproducerade hyresrätter är betydligt kortare än i befintligt bestånd, syns en trend att det tar längre tid att hyra ut nyproducerade lägenheter. Det kan tyda på att färre kan betala nyproduktionshyror. Det visar Sveriges Allmännyttas marknadsrapport om bostadsbyggande som släpps idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum