A Non Smoking Generation

Unga luras in i missbruk genom influencer-marketing

Dela

Tobaksindustrin lägger miljontals kronor på att anlita influencers, artister och kända personer för att locka ungdomar in i ett skadligt nikotinmissbruk. Det avslöjar en ny undersökning som genomförts av Meltwater på uppdrag av A Non Smoking Generation. Undersökningen visar även på stora brister i medias granskning av tobaksindustrin som tillåts marknadsföra sina produkter genom effektivt PR-arbete som motsvarar ett annonsvärde på 48 miljoner kronor bara under första halvåret 2020.

För tredje året i rad lanserar A Non Smoking Generation en rapport om hur tobak porträtteras i media, baserad på en undersökning som genomförts av Meltwater. Den stora nyheten i årets rapport är en mer ingående analys av sociala medier, som belyser tobaksföretagens digitala närvaro i ungas vardag. Enbart British American Tobacco har marknadsfört sin nikotinprodukt Lyft på Instagram i samarbeten med minst 13 olika influencers till ett uppskattat värde av minst 2,3 miljoner kronor och en räckvidd på 1,5 miljoner. Dessa inlägg utgör bara en liten del av all den tobaksreklam som förekommer i sociala medier och resultatet är att minderårigas bruk av nya tobaksprodukter ökar lavinartat. Till exempel har andelen unga som uppger att de använt vitt snus ökat från sju till 19 procent mellan 2019 och 2020.

-        Rapporten visar tydligt hur tobaksindustrin arbetar för att rekrytera ungdomar till nästa generations lojala nikotinister. Genom att påstå att deras nikotinprodukter är ”tobaksfria” kan tobaksindustrin kringgå förbudet mot tobaksreklam och vilseleda både konsumenter, influencers och media, säger Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation.

Utöver betalda samarbeten på Instagram exponerades tobak i 51 900 inlägg i andra sociala medier, såsom Twitter, Facebook och olika forum, under första halvåret 2020. Den totala räckvidden för dessa var 137 miljoner. Under samma period publicerade redaktionella medier i Sverige 7886 artiklar där tobak omnämns och tio procent av dessa klassades som positiva till tobak. De positiva artiklarna hade en total räckvidd på 397 miljoner och ett uppskattat annonsvärde på närmare 48 miljoner kronor.

-        Alla dessa positiva inlägg och artiklar fungerar som dold reklam för tobaksindustrin, och bidrar till att avleda uppmärksamhet från tobakens negativa effekter på människor, miljö och klimat. Vi efterlyser medieaktörer som vågar göra en kritisk granskning av tobaksindustrin, säger Helen Stjerna.

I den kvalitativa ämnesanalysen (660 artiklar) framkommer tydligt hur den ekonomiska rapporteringen framställer tobak som något positivt medan andelen artiklar kopplade till miljö och hållbarhet var nästintill obefintlig, endast en procent. Upprepade undersökningar visar på stora brister i allmänhetens kunskaper om nikotinets ursprung och alla hälso- och hållbarhetseffekter. Bristen på kritisk granskning och den låga kunskapsnivån är sannolikt en av förklaringarna till att så många artister och influencers väljer att samarbeta med tobaksindustrin.

-        Vi hoppas att samtliga nikotinprodukter som inte är läkemedelsklassade kommer att regleras i tobakslagen inom kort. Till dess uppmanar vi alla medieaktörer och influencers att ta ställning för barns och ungas hälsa och avstå från samarbeten med tobaksföretag, säger Helen Stjerna.

Rapporten finns tillgänglig på www.nonsmoking.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

A Non Smoking Generation
A Non Smoking Generation
Skicka brev: Box 555 12/ Besök: Järntorget 78
102 04 Stockholm

08-10 93 00http://www.nonsmoking.se/

Stiftelsen En Rökfri Generation

Stiftelsen A Non Smoking Generation har sedan 1979 verkat för att barn och ungdomar själva ska välja att inte börja använda tobak. Organisationen arbetar aktivt för att begränsa tobakens plats i samhället och skapa skyddande miljöer för barn och ungdomar.

 

Följ A Non Smoking Generation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från A Non Smoking Generation

Unga behöver och vill ha en tobaksfri skoltid11.10.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Nio av tio tobaksdebuter sker i tonåren eller tidigare. Den vanligaste orsaken till att unga börjar röka eller testar nya nikotinprodukter är påverkan från kompisar. A Non Smoking Generations nya Novusrapport visar att de flesta som börjar använda tobak är minderåriga och gör det på grund av grupptryck. Samtidigt visar rapporten att unga vill slippa den pressen i skolan - åtta av tio är positiva till att förbjuda både cigaretter och snus under skoltiden.

Vitt snus framställs av tobak och barnarbete - marknadsförs som ”tobaksfritt” till barn i Sverige6.9.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Influencers marknadsför ”tobaksfritt” snus i välbetalda samarbeten med stora tobaksföretag. En ny Novusundersökning visar att reklamen når ut till ungdomar samtidigt som endast sex procent har kunskap om att produkten framställs av tobak – som odlas av miljontals oavlönade barnarbetare. Nu startar A Non Smoking Generations föreläsningsturné för att öka denna kunskap och motivera unga att avstå alla former av tobak.

Stark opinion mot samarbete med tobaksföretag5.7.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ny Novusundersökning visar att färre än en av tio bland allmänheten anser att det är okej att samarbeta med tobaksföretag. Samtidigt är det få som vet att tobaksproduktion orsakar skogsavverkning och barnarbete, samt att ”tobaksfria” nikotinprodukter framställs av tobak. Nu lanserar A Non Smoking Generation en engelsk kortfilm för att öka kunskapen om tobakens globala konsekvenser – i syfte att motivera fler aktörer att ta avstånd från tobaksindustrin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum