Uppsala kommun

Universitetet och kommunen samarbetar om hållbar samhällsutveckling

Dela

Frågor som segregation, brister på bostadsmarknaden och ojämlikhet mellan olika geografiska områden är både viktiga forskningsfrågor och centrala utmaningar för samhällsplaneringen. Uppsala universitet och Uppsala kommun ingår nu ett nytt samarbete som kommer att stärka och utveckla universitetets forskning om hållbar social samhällsutveckling.

"Det breda samverkansavtalet mellan universitetet och kommunen börjar nu resultera i allt fler konkreta forskningssamarbeten vilket är väldigt glädjande", säger Anders Malmberg, prorektor vid Uppsala universitet.

Många viktiga samhällsfrågor och utmaningar är kopplade till städer och urbaniseringsprocesser. Bland annat tack vare rika registerdata har svensk forskning inom dessa områden stora möjligheter att ligga i den internationella framkanten. Den övergripande frågan är hur vi kan bygga städer och genomföra lokal politik som motverkar sociala problem och befrämjar barns och ungas utvecklingsmöjligheter.

"Vi har höga ambitioner för vårt samhällsbygge i Uppsala. Vi ska bygga bort segregationen och stärka sammanhållningen. I det arbetet kommer det här samarbetet kunna bidra med mycket", säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det nya forskningsinitiativet, som kommunen initialt stöttar med tre miljoner kronor över två år, syftar till att stärka forskningsmiljöerna inom området hållbar samhällsutveckling vid Institutet för bostads- och urbanforskning och nationalekonomiska institutionen. Fokus kommer att ligga på att besvara de frågor som ställs med hjälp av kvantitativa analyser, där statistiska metoder appliceras på data från detaljerade registerdatabaser.

"Det här är ett initiativ som kommer att stärka Uppsala universitets framträdande position inom kvantitativ urbanforskning", säger Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning, som kommer att leda arbetet med det nya projektet.

"Ett närmare samarbete med forskning ligger helt i linje med kommunens ambition att utveckla verksamheten utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är särskilt viktigt med komplexa hållbarhetsfrågor", säger Laura Hartman, hållbarhetschef vid Uppsala kommun.

Kontakter

Anders Malmberg, Uppsala universitet
telefon 070-4250175
e-post anders.malmberg@uu.se

Matz Dahlberg, Uppsala Universitet
telefon 018-471 65 38
e-post matz.dahlberg@ibf.uu.se

Carl Fredrik Johansson, presskommunikatör Uppsala kommun
telefon 018-727 12 65
e-post carl-fredrik.johansson@uppsala.se

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Åtgärder för att begränsa smittspridning inom äldreomsorgen börjar ge effekt1.7.2020 10:32:35 CESTPressmeddelande

Uppsala kommun har sedan pandemins början regelbundet samlat in uppgifter om smittspridning från äldreomsorgens verksamheter. Uppgifterna används för analys och som beslutsunderlag till fortsatta åtgärder för att begränsa smitta bland äldre och sköra personer. Nu visar den sammanställda statistiken på fortsatt sjunkande antal smittade sedan toppen den 26 maj. Även andelen tillfrisknade inom äldreomsorgen ökar.

Åtgärder för att begränsa smittspridning inom äldreomsorgen börjar ge effekt1.7.2020 09:30:00 CESTPressmeddelande

Uppsala kommun har sedan pandemins början regelbundet samlat in uppgifter om smittspridning från äldreomsorgens verksamheter. Uppgifterna används för analys och som beslutsunderlag till fortsatta åtgärder för att begränsa smitta bland äldre och sköra personer. Nu visar den sammanställda statistiken på fortsatt sjunkande antal smittade sedan toppen den 26 maj. Även andelen tillfrisknade inom äldreomsorgen ökar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum