Uppsala kommun

Uppsala ska bli en äldrevänlig kommun

Dela

Satsningar för att minska den ofrivilliga ensamheten hos äldre, fler boende för 60+ och fler seniorluncher. Det är några av förslagen i den handlingsplan som Uppsala kommun tagit fram för att bli en äldrevänlig kommun. Programmet, som ger inriktning och prioriteringar, och handlingsplan bygger på dialoger med kommuninvånare som är äldre än 60 år.

Planen är indelad på tre målområden som är viktiga för ett gott åldrande: livsmiljö, jämlikhet och delaktighet samt hälsa och välbefinnande.

– I mitt Uppsala ska alla äldre kunna leva ett gott och tryggt liv. Ingen ska åldras i ofrivillig ensamhet och våra äldre ska kunna leva självständiga liv. Vi måste också erbjuda våra äldre fler och bättre boendelösningar, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i äldrenämnden.

Innehållet i program och handlingsplan utgår från de mätningar och den medborgardialog som kommunen genomförde under 2016 - 2017. Deltagarna var mellan 60–94 år och 1800 personer deltog, cirka 4 procent av kommunens invånare 60 år och äldre.

– Vissa åtgärder kan tyckas små men gör stor skillnad för äldres möjlighet att röra sig utomhus, till exempel att öka antalet sittplatser utomhus och förbättra snöröjning och sandning för gående, säger Caroline Hoffstedt.

Bland förslagen till satsningar finns också ett mer omfattande förslag som att öka trygghet och säkerhet utomhus alla tider på dygnet. Kommunen vill även göra satsningar så att äldre lätt och tryggt kan nå vardagservice, så som dagligvaruhandel, bibliotek, och kollektivtrafik.
Handlingsplanen är kommunövergripande och ska genomsyra alla kommunala nämnder och bolagsstyrelsers verksamheter.

Kommunstyrelsen fattar beslut om att anta program och handlingsplan under hösten. Flera av åtgärderna påbörjas redan 2019.

Uppsala är sedan 2016 medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer och kommuner. Ett nätverk som består av över 800 medlemsstäder i mer än 40 länder världen över. Syftet med medlemskapet är att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Var ska Uppsalas avloppsreningsverk ligga i framtiden?18.9.2019 17:35:15 CESTPressmeddelande

Kommunstyrelsen har tillsammans med Uppsala Vatten utrett hur Uppsalas avloppsförsörjning ska klaras på lång sikt. Kungsängsverket, som nu renar avloppsvattnet från staden och några närbelägna tätorter, ska byggas ut för att klara utvecklingen fram till omkring år 2060. Därefter finns tre lokaliseringsalternativ, utöver nuvarande plats: En kortare bit söderut om nuvarande plats, sydost om Bergsbrunna eller väster om E4:an vid Fullerö.

Lena Åberg Frisk slutar på UKK18.9.2019 12:12:41 CESTPressmeddelande

Lena Åberg Frisk har idag meddelat att hon slutar som VD på UKK. - Jag är oerhört stolt över det vi tillsammans åstadkommit på UKK under min tid som vd. Jag tillträdde med ett tydligt uppdrag och mycket av det är nu genomfört. Nu är vi tyvärr i ett läge där styrelsen och jag inte är överens om hur verksamheten ska utvecklas framöver. Då är det bättre att någon annan får ta ansvaret att leda verksamheten vidare, säger Lena Åberg Frisk. Åberg Frisk tillträdde som VD på UKK i augusti 2015. Under hennes tid som VD har bland annat antalet egna arrangemang fördubblats, samarbeten med Kungliga Musikhögskolan inletts och UKK har flyttat fram positionerna i sitt klimat- och miljöarbete. Vidare har bolaget idag en ekonomi i balans och är en av landets främsta platser för kultur och möten. Lena Åberg Frisk tar ut kompledigt från och med idag 18 september och avslutar formellt sin tjänst 31 december 2019. För mer information: Lena Åberg Frisk 072-5674948 Stefan Berg 0724-682683 Pressansvarig Uppsa

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum