Uppsala Vatten och Avfall AB

Uppsala Vatten ger böcker med hård pärm nytt liv

Dela

Nu börjar Uppsala Vatten att samla in böcker med hård pärm för återvinning. Förhoppningen är att samla in 180 ton böcker varje år – nästan 500 kilo böcker varje dag – för att materialåtervinnas och blir nya böcker istället för att eldas upp.

Tidigare har det inte funnits något bra system för att materialåtervinna böcker av den här typen. De har eldats upp tillsammans med andra brännbara sopor. Nu samlar vi istället in böckerna för att tillsammans med flera pappersbruk i Norden återvinna pappret så att gamla uppslagsverk som bara står och samlar damm istället kan bli en ny bok, säger Tobias Linnesköld, sektionschef för återvinningscentralerna på Uppsala Vatten

Under hösten har böcker med hård pärm samlats in på prov på återvinningscentralen i Librobäck och resultatet har varit över förväntan. Under provperioden i Librobäck har vi samlat in ungefär 10 ton böcker per månad.

– Det känns väldigt kul att äntligen rulla igång på alla återvinningscentraler. Insamling av böcker är en enkel åtgärd som leder till stora miljövinster, säger Tobias Linnesköld.

Böcker med mjuk pärm, typ pocketböcker, ska precis som tidigare läggas i containern för tidningar.

Kontakter

Om

Uppsala Vatten och Avfall AB
Uppsala Vatten och Avfall AB
Box 1444
751 44 Uppsala

https://www.uppsalavatten.se/

Rent vatten, smarta kretslopp - för hållbart liv i ett växande Uppsala

Uppsala Vatten ger dig rent vatten och smarta kretslopp i ett växande Uppsala.

Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt.

Vi är en del av Uppsala kommun och en av de ledande aktörerna i branschen.

Följ Uppsala Vatten och Avfall AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala Vatten och Avfall AB

Vattenförbrukningen i Uppsala fortsätter att minska17.4.2020 09:06:23 CESTPressmeddelande

– Vi tror att det fortfarande är främst smartare hushållsmaskiner för disk och tvätt samt snålspolande kranar som står för de här besparingarna. Sedan har vi blivit mer medvetna om att vatten är en naturresurs och att vi av miljöskäl är mer rädda om vårt vatten, säger Bertil Lustig, dricksvattenchef på Uppsala Vatten. Vattenförbrukningen per person i Uppsala har gradvis gått ner de senaste 10 åren. Den har minskat från 165 liter per Uppsalabo och dag 2008 till 135 liter per Uppsalabo och dag 2019. Det innebär att trots att Uppsala under samma tid har ökat med 40 000 människor så ligger vattenproduktionen kvar på samma nivå som för tolv år sedan. I Sverige ligger medelsförbrukningen på 140 liter vatten per person och dygn. Hur mycket lägre kan hushållens vattenförbrukning bli? – Sverige är absolut inte bäst i klassen. I till exempel Danmark ligger vattenförbrukningen på omkring 100 liter per person och dag, så vi kan absolut bli bättre. Med hjälp av den nya konstruktionen på VA-taxan so

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum