Konkurrensverket

Uppsatser om plattformsmarknader och om överprövningar belönas i Konkurrensverkets uppsatstävling

Dela

Hur konsumenterna påverkas av sammanslagningar på plattformsmarknader, om EU:s konkurrensrätt kan och bör användas för att stävja långtgående datainsamling från dominerande plattformar och direktupphandling som en följd av en utdragen överprövningsprocess. Det är ämnen för de uppsatser som vinner första pris i Konkurrensverkets uppsatstävling 2021.

Sex vinnare har utsetts i Konkurrensverkets årliga uppsatstävling för studenter som studerar ekonomi och juridik. Det är uppsatser om konkurrens och upphandling som belönas. Pristagarna får dela på 100 000 kronor.

– Det är roligt att konstatera att många studenter intresserar sig för frågor om konkurrens och upphandling och det är spännande att se att de i sina uppsatser fördjupar sig i högaktuella frågor som i allra högsta grad berör vår verksamhet. Det är med stor glädje vi tar emot alla de intressanta tävlingsbidragen, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Första pris i kategorin ekonomi går till Sofia Giovannetti, Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, som har skrivit en uppsats med titeln ”Merging platforms: A study of horizontal mergers in two-sided markets”.

Av juryns motivering framgår att uppsatsens författare visar en utmärkt förståelse för vad som krävs för att kunna analysera horisontala förvärv på en två-sidig marknad och att uppsatsen använder och anpassar relevanta verktyg för att ta itu med en fråga av yttersta vikt för digital ekonomi och förvärvskontroll.

Förstapristagaren i kategorin ekonomi belönas med 25 000 kronor för sin uppsats.

Delat första pris i kategorin juridik går till Linn Sydvik, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet, för uppsatsen ”Direktupphandling till följd av en utdragen överprövningsprocess”.

Första priset motiveras bland annat med att uppsatsen redovisar svensk praxis på ett systematiskt och förtjänstfullt sätt och den analyseras även i ljuset av EU-rätten. Genom att författaren valt en högaktuell fråga kan uppsatsen vara användbar för många intressenter.

Delat första pris i kategorin juridik går också till Emma Fröderberg Shaiek, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet, för uppsatsen ”Excessive Data Collection as and Abuse of Dominant Position. The Implications of the Digital Data Era on EU Competition Law and Policy”.

I juryns motivering framgår att följderna av digitaliseringen är påtaglig på många områden och inom konkurrensrätten har den medfört nya utmaningar för rättstillämpningen. En fråga som väckt särskild uppmärksamhet är dominerande plattformars insamling av data från användarna. Författaren går på djupet i frågan om datainsamling kan passa in i de etablerade kategorierna för exploaterande missbruk vid tillämpning av det EU-rättsliga förbudet mot missbruk av dominerande ställning.

De båda förstapristagarna i kategorin juridik belönas med 20 000 kronor vardera.

Tredjepristagare i kategorin juridik är Eva Chaideftos, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet, som har skrivit uppsatsen “The Changing Climate for Competition Law. A Convenient Truth”.

Andra pris i kategorin ekonomi går till Nicholas Mimms, Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm, för uppsatsen ”The effect of the 2014 EU Public Procurement Directives on Tender Outcomes”. Tredje pris i kategorin ekonomi går till William Ramshage, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, som har skrivit uppsatsen ”In a Position of Competition: Pricing Behavior in an Online Marketplace”.

Andra- och tredjepristagarna belönas med 15 000 respektive 10 000 kronor vardera.

För ytterligare information, kontakta:

Joakim Wallenklint, funktionsansvarig för forskningsfrågor, 08-700 16 03, joakim.wallenklint@kkv.se

Läs hela beslutet på www.konkurrensverket.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Konkurrensverket bötfäller företag i saneringsbranschen1.12.2022 15:52:35 CET | Pressmeddelande

Två företag i saneringsbranschen bröt mot förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete när de delade upp tjänster på marknaden mellan sig. Syftet var att undvika att konkurrera med varandra. Konkurrensverket har beslutat att det ena företaget ska betala cirka 1,2 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Det andra företaget anmälde överträdelsen till Konkurrensverket och får därför eftergift från konkurrensskadeavgift, det vill säga att det slipper betala.

Västra Götalandsregionen har gjort flera otillåtna köp av laboratorieanalystjänster7.11.2022 15:26:07 CET | Pressmeddelande

Sahlgrenska universitetssjukhuset, som är en del av Västra Götalandsregionen, har under perioden 2019 till 2021 anlitat mer än 30 leverantörer för att utföra laboratorieanalystjänster, bland annat Lunds universitet. Inget av avtalen med universitet har annonserats enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket anser att de utgör otillåtna direktupphandlingar och yrkar nu på upphandlingsskadeavgift.

Taxibolag ska betala konkurrensskadeavgift för otillåtet samarbete i färdtjänstupphandling20.10.2022 17:08:23 CEST | Pressmeddelande

Två taxibolag samarbetade på ett otillåtet sätt i samband med att de lämnade anbud vid en upphandling av färdtjänstresor. Konkurrensverket har beslutat att företagen ska betala konkurrensskadeavgift på sammanlagt 1 550 000 kronor. Företagens ekonomiska situation har medfört att avgiften har bestämts till lägre belopp än vad överträdelsens allvar motiverar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum