Sida

Utökad svensk akuthjälp till drabbade av torkan i Somalia

Dela

Sverige skjuter nu till akuthjälp för den humanitära situationen i Somalia som förvärrats på grund av den rådande torkan. Biståndsmyndigheten Sida har beslutat om ytterligare 20 miljoner kronor till FN:s humanitära landfond samt 10 miljoner till tre partnerorganisationer för att bistå de mest drabbade människorna med mat, rent vatten, kontantstöd och skydd mot könsrelaterat våld.

Bild från den svåra torkan 2017, då drabbade människor anlände till staden Dinsoor i västra Somalia och fick mat utdelat av FN. Foto: Giles Clarke/OCHA
Bild från den svåra torkan 2017, då drabbade människor anlände till staden Dinsoor i västra Somalia och fick mat utdelat av FN. Foto: Giles Clarke/OCHA

– Somalia har drabbats av torka och situationen riskerar att avsevärt förvärras under 2022. Landet befinner sig just nu i den tredje regnsäsongen på raken med mindre nederbörd än vanligt. Torkan har drabbat 80 procent av landet och lämnar mer än två miljoner människor med brist på mat och vatten, säger Jakob Wernerman, chef för den humanitära enheten på Sida.

Nu har biståndsmyndigheten beslutat om ytterligare 20 miljoner kronor till FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp (OCHA) och dess humanitära landfond. Islamic Relief Sweden får 5 miljoner kronor, International Rescue Committee (IRC) 2,5 miljoner och Rädda Barnen Sverige 2,8 miljoner.

Dessa totalt 30 miljoner kronor kommer att hjälpa tiotusentals somalier som har drabbats av den extrema torkan. Sidas årliga humanitära stöd i Somalia, som ska rädda liv och lindra nöd i akuta situationer, uppgår nu till totalt 185 miljoner kronor. I Somalia bedriver Sida också utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling.

Snabb respons kan förhindra en svältkatastrof

– Lärdomar från torkan 2016–2017 i Somalia visade på vikten av snabb mobilisering och respons bland humanitära aktörer och detta blev centralt för att förhindra en svältkatastrof. Nu har Somalias regering utropat nödläge och då svarar Sida upp mot de humanitära behoven, säger Jakob Wernerman.

Tillgång till vatten och betesmark har avsevärt försämrats, särskilt i centrala, södra och nordöstra Somalia. Detta har resulterat i förflyttning av boskap och snabbt stigande vattenpriser. Situationen förvärras ytterligare av pågående konflikter, covid-19 samt ökengräshoppor som återigen riskerar att få spridning i landet. I slutet av november 2021 hade nästan 100 000 människor, framför allt i landets centrala och södra områden, övergett sina hem på jakt efter mat, vatten och betesmark för boskap.

– Hur Somalias regering, den privata sektorn samt det internationella samfundet svarar på krisen under de kommande tre månaderna blir avgörande för att undvika en svältkatastrof liknande 2011. De mest utsatta är kvinnor, barn, personer med funktionsvariation och andra marginaliserade grupper, säger Jakob Wernerman.

Basala förnödenheter räddar livet på de mest utsatta människorna

Sidas bedömer att FN:s landfond i Somalia har god kapacitet att bistå med livräddande humanitära insatser, särskilt i försummade och svåråtkomliga områden. Genom Sidas extrastöd på 20 miljoner kronor under 2021 kommer fonden kunna öka och förbättra den humanitära responsen till de mest torkdrabbade områdena i centrala och södra i Somalia.

International Rescue Committee får 2,5 miljoner för att hjälpa cirka 16 000 människor som drabbats av torkan. Det handlar både om rent vatten, sanitet och hälsa, kontantstöd och skydd av kvinnor och flickor mot könsrelaterat våld.

Islamic Relief i Somalia får 5 miljoner för att reparera borrhål och brunnar, erbjuda utbildning i vattenhantering och dela ut vattenreningstabletter till totalt 24 000 människor som drabbats av vattenbrist. Av de drabbade får drygt 6 000 också kontantstöd under tre månader. Pengarna ger hushållen möjlighet att köpa livsnödvändig mat under den extrema torrperioden.

Rädda Barnen får 2,8 miljoner för kontantstöd till de mest utsatta familjerna i södra delarna av landet. Ungefär 6 000 människor kommer att hjälpas med prioritet av bland annat hushåll med undernärda barn, gravida och ammande mödrar, samt hushåll ledda av antingen kvinnor, äldre eller barn. Syftet är att rädda liv genom att de mest utsatta familjer får tillgång till basala förnödenheter och mat för att klara sig under torkan.

Sidas arbete i Somalia

  • Sverige är en av de största givarna i landet och ger stöd till bland annat fredsbyggande, demokrati, mänskliga rättigheter och jämlik hälsa
  • Totalt bistånd 835 miljoner, varav långsiktigt utvecklingssamarbete 650 miljoner och humanitärt stöd 185 miljoner
  • Sidas humanitära stöd fokuserar på att minska matbrist och undernäring och att öka tillgången till rent vatten och sjukvård. Stödet ger också skydd åt de mest sårbara och utsatta grupperna, som kvinnor, barn och personer med funktionshinder. Vi prioriterar människor i områden som har drabbats hårt av torka, översvämningar och konflikt

Sidas arbete i Somalia, på Sidas webbplats

Humanitära situationen i Somalia på ReliefWebs webbplats

Strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Somalia 2018–2022 på regeringens webbplats

Om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Somalia på regeringens webbplats

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild från den svåra torkan 2017, då drabbade människor anlände till staden Dinsoor i västra Somalia och fick mat utdelat av FN. Foto: Giles Clarke/OCHA
Bild från den svåra torkan 2017, då drabbade människor anlände till staden Dinsoor i västra Somalia och fick mat utdelat av FN. Foto: Giles Clarke/OCHA
Ladda ned bild

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se
Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Stöd till drabbade av ”supertyfonen” Rai i Filippinerna5.1.2022 12:17:14 CET | Pressmeddelande

Behovet av hjälp är enormt efter att den kraftiga tyfonen slog in över land i Filippinerna för två veckor sedan. Biståndsmyndigheten Sida har beviljat ett stöd på 4,5 miljoner kronor till 11 750 drabbade genom organisationen Islamic Relief som finns på plats. Under tre månader ska de drabbade få förnödenheter som kärl för matlagning, rent vatten, tvål, reparationskit för att ordna med tak över huvudet, skyddsutrustning mot covid-19, samt skydd mot våld och övergrepp.

Viljan att ge bistånd fortsatt hög bland svenskarna14.12.2021 07:30:00 CET | Pressmeddelande

Sidas årliga opinionsmätning visar att svenskarna anser att bistånd är viktigt. Efter nära två år med pandemin är de flesta överens om att det är fortsatt angeläget att Sverige hjälper fattiga länder, och att alla människor som lever under omänskliga förhållanden, fattigdom och förtryck bör stödjas. Över hälften anser att biståndsnivån är ungefär lagom eller bör öka. Globala målen för hållbar utveckling är mer kända än tidigare.

Stöd till vaccinationskampanj ska öppna skolor och minska tonårsgraviditeter i Uganda13.12.2021 12:23:14 CET | Pressmeddelande

Covid-19-pandemin har fått stora konsekvenser i Uganda. Skolorna stängdes i mars 2020 för att minska smittspridningen vilket bland annat lett till en kraftig ökning av tonårsgraviditeter. Biståndsmyndigheten Sida ger nu femårigt stöd på 165 miljoner kronor till Unicef för att omedelbart skynda på vaccinering av riskgrupper och äldre och bidra till att fem miljoner doser inte behöver kasseras. Att äldre personer vaccineras är avgörande för att skolorna ska öppnas igen som i sin tur fungerar som en skyddsåtgärd för flickorna. Stödet ska också fokusera på barns hälsa, som är eftersatt.

Sida och Nefco lanserar ny fond för hållbar matlagning och minskad avskogning i Afrika25.11.2021 06:45:00 CET | Pressmeddelande

En ny fond ska stödja utveckling och uppskalning av lösningar för ren och hållbar matlagning i Afrika som dessutom ska förbättra folkhälsan och minska avskogning. Fonden Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) ska stimulera tillgången till rena och prisvärda energilösningar och utveckla nya marknader för ren matlagning för 1,5 till 3 miljoner människor i Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Moçambique, Tanzania och Zambia genom resultatbaserad finansiering för aktörer inom den privata sektorn. Sidas stöd till fonden är på 275 miljoner kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum