Vänsterpartiet Skåne

V: Ersättningarna till de skånska folkhögskolorna måste höjas!

Dela

Den politiska enigheten kring folkhögskolornas vikt är stor. Ändå väljer man att inte höja ersättningsnivåerna ens genom att anpassa efter generella prisuppgångar, och hävda att man följer SKL:s rekommenderade ersättningsnivåer trots att de i realiteten ligger en fjärdedel lägre.

- Det är väldigt tydligt att folkhögskolorna är jätteviktiga för människors möjligheter att utbilda sig, vidareutbilda sig och hitta till arbeten där man har nytta av sin kompetens. Coronapandemin har försvagat stora delar av arbetsmarknaden och återhämtning och omställning förutsätter stora utbildningsinsatser både när det gäller allmänna och yrkesinriktade kompetenser. När det gäller språkutbildning och valideringsprocesser eller grundutbildningar för personer som är nyanlända till Sverige har folkhögskolorna en helt avgörande roll. Nu genomför man i praktiken en nedskärning och riskerar att försvaga detta arbete i en tid där många förlorat jobbet och hela arbetsmarknaden är i ett känsligt läge. Det är inte en bra väg att gå, säger Vilmer Andersen, Vänsterpartiets representant i Regionala Utvecklingsnämnden.

Vänsterpartiet menar att det är avgörande att ersättningsnivåerna höjs generellt och att riktlinjer för mobilitetsstöd tydliggörs.

- Ersättningen per deltagarvecka bör höjas och den faktiska ersättningen kan inte bestämmas av utfallet för 4 år sedan eller av ett finansieringstak som i realiteten sänker ersättningsnivån markant om antalet deltagarveckor ökar mer än ramen ger utrymme för. Man gjorde samma sak förra året, hävdade att mobilitetsstödets ersättningsnivå var 400 kronor per deltagarvecka. Utfallet för höstterminen blev 274 kronor. Det kunde man ha förutsett då och vi förutser det nu. Det klart att de faktiska, låga nivåerna får effekter, och vi tror inte att det är önskade effekter för någon, avslutar Vilmer Andersen.

Vänsterpartiet ville göra om ersättningsunderlaget så att det säkerställde en minimumersättning för 2021 i linje med SKL:s 400 kr per deltagarvecka, och med uppräkning efter konsumentprisindex. Man ville också se över ersättningsnivåerna och säkerställa att det samlade ersättningen höjs från 2022.

Endast förslaget att se över ersättningstaket inför 2022 bifölls under fredagens möte med Regionala Utvecklingsnämnden.

Nyckelord

Kontakter

Vilmer AndersenLedamot i Regionfullmäktige (V), representant i Regionala Utvecklingsnämnden

Tel:070 - 585 22 24

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V eniga med granskning: samverkan för barn och unga måste förbättras21.4.2021 11:15:00 CEST | Pressmeddelande

På dagens möte med Primärvårdsnämnden i Region Skåne lyfts en granskning av samverkansarbetet kring barn och unga med behov av samordnade insatser mellan region och kommun. Behovet av samverkan kan finnas för barn med social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättning eller en kombination av dessa. Granskningen pekar på en ojämlikhet i hur väl arbetet fungerar mellan olika kommuner och ett antal områden som behöver förbättras. Vänsterpartiet vill understryka vikten av att få till ett välfungerande arbete för barn och unga som många gånger riskerar att falla mellan stolarna.

Vänsterpartiet vill se intensifiering av arbetet med vård och omsorg vid demenssjukdom13.4.2021 18:00:00 CEST | Pressmeddelande

I början av 2020 bifölls Vänsterpartiets initiativ om att införa Socialstyrelsens nya modell för standardiserat insatsförlopp efter diagnosticering av demenssjukdom i Region Skåne. Då var Agneta Lenander glad: Eftersom vårdbehoven kan se väldigt olika ut från person till person, till exempel beroende på ålder, och den här modellen bygger just på ett personcentrerat förhållningssätt där kommunen, regionen och socialtjänsten i samverkan anpassar sina insatser efter patientens behov. Det här kan ge direkta förbättringar inom vård och omsorg för skånska patienter som blivit diagnosticerade med demenssjukdom, sa hon då. Idag, på möte med Regionfullmäktige, undrar hon vad som skett med det arbete som skulle inletts för över ett år sedan.

V motionerar om tillit - Låt välfärdsarbetarnas kunskap och erfarenhet styra i verksamheterna!19.3.2021 11:00:00 CET | Pressmeddelande

Tillitsbaserad styrning är ett begrepp som ofta används i samtal om styrning inom offentliga organisationer, men steget mellan att uppskatta idén och att använda den inom den egna verksamheten är många gånger långt. Nu vill Vänsterpartiet att Region Skåne gör gemensam sak med fackförbunden och tar fram en strategi för att öka personalens möjligheter till inflytande och makt i verksamheterna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum