Vänsterpartiet Skåne

V: Korrigera Effektkommissionens uppdrag!

Dela

Det är viktigt att många olika aktörer kraftsamlar för att lösa problem kring Skånes framtida elförsörjning. Vänsterpartiet stället sig bakom initiativet till en effektkommission, men anser att syftet och uppdraget måste förtydligas.

- Det förs många debatter kring energifrågan i Skåne, och det är naturligtvis en viktig fråga. En effektkommission kan arbeta vidare med de utmaningar som finns, men då är det också viktigt att uppdraget är rätt formulerat från början, säger Vilmer Andersen, Vänsterpartiets representant i Regionala Utvecklingsnämnden.

Vänsterpartiet föreslog följande tillägg i Effektkommissionens uppdrag:

  • Bredda representationen: Inkludera fler aktörer än näringsliv – bostadssektor, miljöorganisationer, fackrörelser och ideell och offentlig verksamhet måste också få höras!
  • Lyft fram lokal förnybar elproduktion: minska kraven på nationell överföringskapacitet, öka möjligheterna för utbyggnad av de lokala och regionala näten!
  • Bredda finansieringen: Låt fler deltagare gå in med resurser för att stärka kommissionens arbete!
  • Inkludera energimix: fokusera inte uteslutande på så kallad planerbar energiproduktion utan lägg till kommande förnybara möjligheter från vind- och solkraft!
  • Energieffektivisering: många effekttimmar och ekonomiska besparingar kan inhämtas genom systematiskt effektiviseringsarbete inom näringsliv och offentlig sektor!

Regionala Utvecklingsnämnden avslog förslaget under fredagens möte, trots Socialdemokraternas och Miljöpartiets stöd. Vänsterpartiet kommer att fortsätta driva på för en klimatsmart, hållbar och påverkansbar energipolitik med bred folklig förankring.

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V eniga med granskning: samverkan för barn och unga måste förbättras21.4.2021 11:15:00 CEST | Pressmeddelande

På dagens möte med Primärvårdsnämnden i Region Skåne lyfts en granskning av samverkansarbetet kring barn och unga med behov av samordnade insatser mellan region och kommun. Behovet av samverkan kan finnas för barn med social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättning eller en kombination av dessa. Granskningen pekar på en ojämlikhet i hur väl arbetet fungerar mellan olika kommuner och ett antal områden som behöver förbättras. Vänsterpartiet vill understryka vikten av att få till ett välfungerande arbete för barn och unga som många gånger riskerar att falla mellan stolarna.

Vänsterpartiet vill se intensifiering av arbetet med vård och omsorg vid demenssjukdom13.4.2021 18:00:00 CEST | Pressmeddelande

I början av 2020 bifölls Vänsterpartiets initiativ om att införa Socialstyrelsens nya modell för standardiserat insatsförlopp efter diagnosticering av demenssjukdom i Region Skåne. Då var Agneta Lenander glad: Eftersom vårdbehoven kan se väldigt olika ut från person till person, till exempel beroende på ålder, och den här modellen bygger just på ett personcentrerat förhållningssätt där kommunen, regionen och socialtjänsten i samverkan anpassar sina insatser efter patientens behov. Det här kan ge direkta förbättringar inom vård och omsorg för skånska patienter som blivit diagnosticerade med demenssjukdom, sa hon då. Idag, på möte med Regionfullmäktige, undrar hon vad som skett med det arbete som skulle inletts för över ett år sedan.

V motionerar om tillit - Låt välfärdsarbetarnas kunskap och erfarenhet styra i verksamheterna!19.3.2021 11:00:00 CET | Pressmeddelande

Tillitsbaserad styrning är ett begrepp som ofta används i samtal om styrning inom offentliga organisationer, men steget mellan att uppskatta idén och att använda den inom den egna verksamheten är många gånger långt. Nu vill Vänsterpartiet att Region Skåne gör gemensam sak med fackförbunden och tar fram en strategi för att öka personalens möjligheter till inflytande och makt i verksamheterna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum