Brå

Våld i ungas parrelationer uppmärksammas inte tillräckligt

Dela

Kunskapen som finns idag gällande våld i nära relationer, liksom det förebyggande och stödjande arbetet mot detta våld, utgår oftast från ett vuxenperspektiv. Därför riskerar våld i ungas egna parrelationer att inte uppmärksammas tillräckligt. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

Monika Sellgren Karlsson, utredare, Brå. Foto: Brå.
Monika Sellgren Karlsson, utredare, Brå. Foto: Brå.

- Våld i ungas parrelationer är allvarligt, och samtidigt ett eftersatt område. Många saknar tillräcklig kunskap om den här typen av våld, både myndigheter som arbetar mer övergripande, vuxna som möter unga i sitt arbete och föräldrar, men även de unga själva. De unga kanske är i sin första parrelation och inte alltid medvetna om var gränserna går för vad som utgör en sund relation, säger Monika Sellgren Karlsson, utredare, Brå.

För att synliggöra problematiken ser Brå ett behov av mer kunskap om omfattningen av ungas parrelaterade våld. Brå föreslår också att de myndigheter och aktörer som har till uppdrag att ta fram kunskap och ge råd kring våld i nära relation, tydligare inkluderar information om våld i ungas parrelationer i sin kunskapsproduktion och kartläggningar på området. Verksamheter som är uppbyggda kring ett vuxenperspektiv på våld i nära relation behöver också arbeta för att gruppen unga mellan 13 och 25 år som utsätts för eller utövar våld i parrelation, inte faller ”mellan stolarna” organisatoriskt. Brå ser också ett behov av att uppmärksamma våldet i ungas parrelationer i det lokala brottsförebyggande arbetet.

De breda förebyggande åtgärderna behöver stärkas, både för unga generellt, men också för unga som löper en högre risk än andra att utöva våld i en parrelation. Ett av Brås strategiska åtgärdsförslag är att i svensk skolmiljö implementera något av de internationella evidensbaserade våldsförebyggande program som har specifikt fokus på våld i ungas parrelationer.

- Skolan är en viktig aktör. Här vistas de unga en stor del av sin vardag och det är också i skolan som en del av våldet sker. De unga vi intervjuat i studien efterlyser själva mer kunskap och information om relationsvåld, normer och gränser, och där kan skolan spela en viktig roll, säger Lisa Westfelt, utredare, Brå.

Rapporten pekar även på vikten av att förbättra förmågan att upptäcka ungas parrelaterade våld. Aktörer inom hälso- och sjukvården, elev- och studenthälsan, liksom barn- och ungdomspsykiatrin har här en viktig roll. Brå bedömer att det finns behov av att i högre utsträckning ställa rutinmässiga frågor om relationsvåld till unga, liksom ett behov av en större enhetlighet i detta arbete.

Ett område som är särskilt eftersatt är återfallsförebyggande insatser för unga personer som utövar våld i parrelationer. Det behövs generellt mer forskning, kunskap och utvärdering av olika typer av metoder för att kunna utveckla ett effektivt återfallsförebyggande arbete.


Fakta
Brå har på regeringens uppdrag studerat vilka åtgärder som kan vidtas i samhället för att motverka våld i ungas parrelationer. Datamaterialet i rapporten består bland annat av en kunskapssammanställning om befintlig forskning, intervjuer med myndigheter, organisationer och andra aktörer samt intervjuer med utsatta personer.

Hela rapporten Våld i ungas parrelationer (2021:15) finns att ladda ner på www.bra.se.

För mer information:
Monika Sellgren Karlsson, monika.karlsson@bra.se, tfn: 08-527 58 411
Lisa Westfelt, lisa.westfelt@bra.se,  tfn: 08-527 58 438

Nyckelord

Bilder

Monika Sellgren Karlsson, utredare, Brå. Foto: Brå.
Monika Sellgren Karlsson, utredare, Brå. Foto: Brå.
Ladda ned bild
Lisa Westfelt, utredare, Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs.
Lisa Westfelt, utredare, Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Brå
Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Färre uppger att de utsatts för brott12.10.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Självrapporterad utsatthet för brott mot enskild person, exempelvis personrån, misshandel och fickstöld har minskat, däremot har försäljningsbedrägerier ökat. Det är stora skillnader i olika gruppers utsatthet för brott och en särskilt utsatt grupp är ensamstående föräldrar. Förtroendet för rättsväsendet, framför allt polisen, fortsätter att öka. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2021 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum