Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet lägger budget för en stark välfärd i hela Skåne

Dela

Idag lägger Vänsterpartiet i Skåne sin budgetmotion för 2021. Arbetet för att öka jämlikheten är den röda tråden, säger regionråd Sara Svensson.

- För oss i Vänsterpartiet har fokus legat på att stärka upp vården och kollektivtrafiken med inriktning på jämlikhet, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne. Det löper som en röd tråd genom budgeten. Under hela 2020 har vi sett hur klassamhället vi lever i präglar sättet Covid-19 har drabbat oss. Vi behöver göra allt vi kan för att fortsätta stärka regionens möjlighet att hantera både den pågående pandemin och den uppskjutna vård som blir en konsekvens av en redan sedan innan alltför skralt finansierad sjukvård.

Vänsterpartiets budget innehåller satsningar för en sammanhållen offentligt finansierad vård, stärkt arbetsmiljö för personalen, en återställning av nedskärningar inom kollektivtrafik och kultur samt långsiktiga satsningar för en hållbar klimatomställning.

- De nedskärningar vi har sett i regionen är helt kontraproduktiva. Coronakrisen har visat på den sårbarhet som uppstår när välfärden blivit underfinansierad, både inom sjukvården och på andra områden. Kollektivtrafiken behöver rulla, kulturen behöver finansieras och processen med klimatanpassning intensifieras. Trettio timmars arbetsvecka för hårt belastad sjukvårdspersonal, höjd grundbemanning inom vården, satsningar på folkhögskolor och införd koldioxidbudget är några av de förslag vi vill ska bli verklighet under 2021. Långsiktiga satsningar på en stark välfärd stärker jämlikheten och samhället, avslutar Sara Svensson.

Skattesatsen är föreslagen att läggas på 11,56 kronor, en höjning från dagens nivå med 38 öre.

 

Läs hela Vänsterpartiets budgetförslag Ett Skåne för alla – inte för några få här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V kräver svar om kollektivtrafiken – varför väljer man att lägga ansvaret på individen och skära ner i trafik och service?6.10.2020 09:15:00 CESTPressmeddelande

Skånetrafiken och Alliansledningen har under de senaste veckorna fått svidande kritik för att man mitt under brinnande pandemi drar in turer i kollektivtrafiken. I mindre tätbebyggda områden har morgon och kvällsbussar försvunnit medan stadsbussarna varit överfulla i rusningstid och det rekommenderade avståndet till andra passagerare är och har varit omöjligt att hålla. Samtidigt pressmeddelas det om stängningar av kundcentra för att de har färre kunder under Coronaåret. Har man övervägt effekterna innan man genomfört besluten? undrar Vänsterpartiet.

Fel att straffa för vård man inte efterfrågat1.10.2020 13:41:31 CESTPressmeddelande

De nationella screeningsprogrammen som finns även i Skåne är en viktig del för tidig upptäckt av sjukdom. För medverkan i program får målgruppen, t.ex. kvinnor i fallet med cellprovstagning, får man en automatisk kallelse till provtagning utan att själv ha kontaktat vården. Nu inför Alliansstyret en straffavgift på 300 kronor till den som inte dyker upp på besöket – ett besök man själv inte bokat.

Tondöv upphandling inom psykiatrin slår hårt mot patienterna1.10.2020 09:44:03 CESTPressmeddelande

Det är andra gången ärendet uppe i Hälso- och sjukvårdsnämnden – Alliansförslaget att lägga ut utredningar och behandling inom neuropsykiatrin på entreprenad. Första gången fick det dras tillbaka då det bestreds av företrädare från två fackförbund och anställda inom verksamheten. Underlagen var inaktuella och förslaget ogillades i sin helhet, men på dagens möte med nämnden är det dags igen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum