Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet Skånes budgetmotion inför 2019 - Ett Skåne för alla, inte för några få

Dela

Start för förkortad arbetstid med bibehållen lön, satsningar på primärvård, återtagande av vårdval i egen regi och avgiftsfri kollektivtrafik för unga över sommaren - det är några av satsningarna i Vänsterpartiets budgetmotion för 2019.

- För oss i Vänsterpartiet har det under många år stått helt klart att sjukvården behöver mer resurser. Alla måste kunna få vård när de behöver den. För att lyckas måste regionen storsatsa på personalen, därför vill vi exempelvis börja införa 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet.

Regionens ekonomi behöver stärkas både med ökade generella anslag från staten och med en höjd regionalskatt. Resurser behöver framförallt gå till sjukvården utan hårda krav på effektiviseingar. Budgetmotionen finansieras genom en skattehöjning med 80 öre.

- Den 10-11 december antar Region Skåne budget för 2019. Det är stora ideologiska skillnader mellan partiernas förslag – mer resurser till sjukvården eller hårda effektiviseringskrav. Vänsterpartiet väljer att satsa på personalen och en jämlik vård, avslutar Sara Svensson regionråd för Vänsterpartiet i Region Skåne.

Vänsterpartiet vill värna den offentliga, solidariskt finansierade sjukvården. Det ska vara självklart att din bakgrund aldrig avgör hur snabbt du får vård eller vilken vård du får - alla ska ha rätt till vård efter behov.

Du kan läsa hela Vänsterpartiets budgetmotion för 2019 här eller hämta pdf:en under Pressmaterial.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Ett stort misstag av Alliansen att avveckla demensvården i Skåne4.4.2019 16:40:05 CESTPressmeddelande

Demenssjukdom är vanligt förekommande och drabbar ofta både den insjuknade och de anhöriga hårt. En diagnos tidigt i sjukdomsförloppet kan göra mycket stor skillnad för grad av ohälsa och kan underlätta behandling för alla inblandade. Det möjliggör också för en enklare planering av vårdplatser i regionen. Alliansen drar nu in finansieringen, 4 miljoner, som var avsatta för ett fortsatt arbete med den skånska demensstrategin.

Skånska vänsterpartister djupt oroade över utvecklingen för Arbetsförmedlingen1.4.2019 15:43:44 CESTPressmeddelande

Resultatet av Moderaternas och Kristdemokraternas budget träder nu i kraft. Samtliga fem högerpartier släppte fram en budget med starkt negativa följder för den gemensamma välfärden. Stora nedskärningar gör att 17/23 av Arbetsförmedlingens skånska kontor nu tvingas stänga och medför en oviss framtid för de anställda och de inskrivna. Som kommunala företrädare för Vänsterpartiet väcker beskedet både ilska, sorg och många frågor. Skåne drabbas hårt av de många nedläggningarna, samtidigt som vi är en region som redan har låg sysselsättning i nationella jämförelser. Nu minskar samhällsservicen och därmed möjligheterna för våra invånare ytterligare. Arbetsförmedlingen har i sitt uppdrag väl inarbetade strategier för arbete med rehabilitering, anpassade arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning och etablering av nyanlända. Vi ser det som oerhört viktigt att dessa grupper fortsatt får stöd i sina processer. Skåne ska vara till för alla – inte bara de med starkast förutsättningar för

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum