Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet tar initiativ för att stoppa gräddfiler i den skånska vården

Dela

Skånska vårdval och upphandlingar har gett privata företag möjlighet att bedriva sjukvård för skattepengar. Det är också en förutsättning för den stora ökning som skett av privata sjukförsäkringar - en försäkring som genom sin utformning kan låta de som har den gå före i vårdköerna och låta andra fortsätta vänta.

Det brukar kallas undanträngningseffekter och gör att den lag som säger att sjukvård ska ges efter behov, Hälso- och sjukvårdslagen, sätts ur spel. Det tycker Vänsterpartiet är fel.

- Privata försäkringspatienter ska inte kunna gå före i vården. Det är de medicinska behoven av vård som måste styra, inte privatekonomi, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne, som idag la ett initiativärende i regiontyrelsen för att se till att de skånska patienterna inte drabbas.

Det finns idag inget regelverk kring hur privata vårdföretag ska prioritera patienter beroende på om de kommer med en privat sjukvårdsförsäkring eller om de kommer via den offentliga sjukvården. I veckan har vi kunnat läsa om privata vårdgivare som är öppna med att de prioriterar försäkringspatienter före andra patienter. Det innebär att vård inte ges efter hur sjuk man är.

- En jämlik solidarisk sjukvård ska bygga på att behoven av vård står i centrum. Det är något vackert och något vi ska vara väldigt rädda om. Att försäkringsbolag vill generera vinst på människors rädsla för sjukdomar är raka motsatsen, säger Sara Svensson.

Ansvaret för en väl fungerande och jämlik hälso- och sjukvård där vårdbehovet går först ligger delat: på staten via lagstiftning men också på regionen. 

- Gräddfiler hör inte hemma i sjukvården. Där ska de medicinska behoven stå i centrum. Nu kräver vi regelskärpningar både i regionen och nationellt, avslutar Sara Svensson.

Genom att föra in tydliga krav i avtal och upphandlingar på att offentligt finansierad hälso- och sjukvård inte får blandas med privat finansiering så försvinner riskerna för att gräddfiler för försäkringspatienter med annan finansiering än offentlig uppstår. Vänsterpartiets intitiativ består därför av att ge regiondirektören i uppdrag att göra en översyn av ackrediteringsavtalen och avtalen för upphandlad vård. Dessutom ges ett uppdrag om att initiera en översyn av de privata aktörerna i Skåne och förekomsten av undanträngningseffekter till följd av prioritering av privata försäkringspatienter.

Initiativet är nu under beredning och tas upp till beslut därefter. 

Läs hela initiativärendet här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Nej till förslag om säkerställd jämlik tillgång till vårdcentraler12.2.2020 15:25:58 CETPressmeddelande

Flertalet undersökningar har visat på risker med etableringsfrihet privata vårdcentraler. En av de tydligaste är att etablering främst sker i välmående områden. Det kan drabba områden i Skåne med sämre förutsättningar och högre risk för ohälsa. Vänsterpartiet la därför ett förslag om att kartlägga behoven av offentliga vårdcentraler – men får nej av Primärvårdsnämnden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum