TRR

Var fjärde tjänsteman värderar arbetsgivarens hållbarhetsprofil högt

Dela

TRR har som ledande omställningsaktör stor kunskap om det privata näringslivets syn på det nya arbetslivet, arbetsmarknaden och kompetensbehovet. TRRs Insiktskompass om rekrytering visar att drygt var fjärde tjänsteman anser att företagets hållbarhetsprofil har ganska eller mycket stor påverkan på valet av arbetsgivare. Insiktskompassen visar även att geografi vid rekrytering kommer att bli allt oviktigare.

Lennart Hedström, vd TRR
Lennart Hedström, vd TRR

De senaste åren har medvetenheten kring hållbarhet ökat och hållbarhetsarbete är i många avseenden en hygienfaktor för företag. TRRs Insiktskompass om rekrytering visar att hållbarhetsprofilen även är viktig vid valet av ny arbetsgivare. Drygt var fjärde tjänsteman, 28 procent, anger att företagets hållbarhetsprofil har ganska eller mycket stor påverkan. Endast en av tio tjänstemän, 9 procent, anser att företagets hållbarhetsprofil har liten påverkan vid valet.

-        Som omställningsaktör ser vi att hållbarhetsaspekten kan bli en avgörande fråga i framtiden när företagen ska tävla om att rekrytera rätt talanger och kompetenser, säger Lennart Hedström, vd på TRR.

Spetskompetens anses bli allt viktigare vid ansökan

TRRs Insiktskompass visar även att nästan 8 av 10 tjänstemän, 78 procent, anser att en spetskompetens inom till exempel IT eller hållbarhet, kommer att väga tungt i en arbetsansökan framåt. Bland beslutsfattare inom tjänstemannasektorn tror 70 procent att spetskompetenser kommer vara ganska eller mycket viktigt vid arbetsansökan för en tjänsteman inom 3 - 5 år.

Nya sätt att rekrytera

Bland beslutfattarna inom tjänstemannasektorn tror 57 procent att matchningsaktörer inom 3 - 5 år kommer vara ganska eller mycket viktiga i rekryteringsprocessen. De tror även att man i högre grad kommer att använda sig av sitt fysiska eller digitala nätverk för att rekrytera personal framöver, något även tjänstemännen håller med om.

-        TRRs uppgift är att bidra till framgångsrika omställningar och rörlighet på den privata arbetsmarknaden. I framtiden tror vi att det för arbetsgivare kommer att vara viktigt att söka kandidater utanför de traditionella kanalerna och våga rekrytera medarbetare med en annan geografisk placering. Detta om man vill kunna bibehålla sin tillväxt genom kompetensförsörjning och rekrytera på ett hållbart sätt, säger Lennart Hedström.

*Undersökningarna som ligger till grund för TRRs Insiktskompass Rekrytering 2.0 genomfördes av två separata undersökningsföretag under våren 2021. Enkäten för tjänstemän är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Totalt 1008 tjänstemän inom privat sektor i Sverige intervjuades via internet. Undersökningsföretaget PFM Research i Sverige AB intervjuade ett slumpmässigt urval beslutsfattare/chefer på företag inom privat sektor med 10+ anställda. Totalt 3150 tillfrågades och 1000 telefonintervjuer genomfördes.Nyckelord

Kontakter

Bilder

Lennart Hedström, vd TRR
Lennart Hedström, vd TRR
Ladda ned bild

Dokument

Om

TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoaching. Vi stöttar uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. TRR har 35 000 anslutna medlemsföretag där totalt 950 000 tjänstemän arbetar. Målet är att vägen från ett jobb till en annan positiv lösning ska vara så kvalitativ, effektiv och meningsfull som möjligt. Vi är cirka 270 engagerade medarbetare, som finns över hela Sverige. TRR drivs som en stiftelse utan vinstintresse och initierades 1974 av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Styrelsen består av representanter för PTK och Svenskt Näringsliv.

Följ TRR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från TRR

Rekordmånga tjänstemän får nytt jobb1.7.2021 09:20:00 CEST | Pressmeddelande

Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska och för tjänstemän inom det privata näringslivet ser framtiden ljus ut. Arbetsmarknadsstatistik från omställningsaktören TRR visar att betydligt färre tjänstemän har blivit uppsagda under andra kvartalet 2021 jämfört med samma period 2020. TRRs kvartalsrapport visar också att hela 4 502 tjänstemän har gått vidare till nytt arbete, påbörjat studier eller startat företag, vilket är en ökning med 66 procent.

TRR och Microsoft stärker svenska tjänstemäns digitala kompetens14.4.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Många har förlorat sina jobb under den pågående pandemin. Antalet uppsagda tjänstemän som sökte stöd hos omställningsaktören TRR under 2020 ökade med 62 procent jämfört med 2019. Statistik från första kvartalet 2021 visar något färre uppsagda men även att betydligt fler tjänstemän kommer ut i ny sysselsättning. Dessutom fortsätter trenden mot att fler uppsagda tjänstemän väljer studier och då inom informations- och kommunikationsteknik. Därför startar TRR och Microsoft AB nu ett samarbete med syftet att stärka den digitala kompetensen bland tjänstemän.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum