Svenskt Trä

Våra val i samtiden bygger framtiden

Dela

Det moderna träbyggandet är här för att stanna. Det är av största vikt för att Sverige ska kunna lösa bostadsförsörjningen och samtidigt nå de högt satta klimatmålen. Men för att nå längre och fortsätta driva utvecklingen mot fossilfrihet 2030 behövs handelskraftiga konstruktörer, byggaktörer och politiker som vågar gå den väg som många arkitekter redan valt - att välja trä framför tradition – i hela Sverige.

Träpriset, som nu fyller 50 år, har sedan starten 1967 positionerat sig som en av Sveriges största arkitekturtävlingar och delas vart fjärde år ut till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar och utvecklar tiden vi lever i. Men priset syftar inte bara till att belöna en enskild byggnad. Det vill också lyfta och synliggöra alla de fördelar som materialet trä erbjuder när det gäller såväl minskad klimatpåverkan som arkitektoniska möjligheter. Bakom priset står Svenskt Trä, vars verksamhet syftar till kunskapsspridning om trä som konstruktions- och byggmaterial.

Trots att trä under drygt 100 år, på grund av byggregler, fått stå tillbaka för premierandet av andra material så är det ett material som alltid varit nära och närvarande. Alla de byggnader runt om i Sverige som tilldelats Träpriset under dess 50-åriga historia är några av många kvitton på det. Den utveckling vi ser idag, där trä och träbyggande har möjlighet att bidra till samhällsbyggandet med full potential, tog fart år 1994 då förbudet mot trähus i fler än två våningar avskaffades. 2004 togs nästa viktiga steg då regeringen införde en nationell träbyggnadsstrategi. Under denna tid har utvecklingen tagit stora kliv framåt. Industrin har snabbt anpassat sig, utvecklats och möjliggjort ett modernt och industriellt träbyggande. Samtidigt har den politiska övertygelsen om träets fördelar gjort sig mer och mer gällande, både på lokal och nationell nivå. Träbyggande är gränsöverskridande vilket bland annat bevisas av att såväl närings- och innovationsminister Mikael Damberg som bostadsminister Peter Eriksson, betonar vikten av att vidareförädla vår skogsråvara till byggnader.

Det är inte en överdrift att säga att vi befinner oss i en ny era där övergången till ett mer hållbart samhälle är beroende av ett bioekonomiskt samhällsbyggande. Hotet mot klimatet är här och nu och att bygga med trä ger direkt effekt på klimatet. Det hållbara svenska skogsbruket, där varje träd som avverkas ersätts med två nya utgör en fantastisk resurs som låter hållbarhet och djärv, nyskapande arkitektur gå hand i hand och som ger oss möjlighet till en helt ny typ av samhällsbyggande. Vi har alltså både resurserna och kunskaperna.

Förutom klimatet har det moderna industriella träbyggandet många andra fördelar. Kostnadseffektiva produktionsprocesser, hög kvalitet, färre transporter och kortare byggtider. Fördelar som är av största vikt när det gäller att hantera den utbredda bostadsförsörjningen. Under de 50 år som Träpriset har delats ut har denna kunskap ökat, mycket tack vare duktiga arkitekter som vågar och tänjer gränser. Denna kunskap ökar ständigt och har på senare år också genererat ny kunskap, bland annat genom det internationella projektet wood2new. Resultaten från denna forskning visar bland annat att trä minskar både stress- och smärtnivåerna hos patienter och ger snabbare inlärning i förskolor och skolor.

Närheten mellan träbyggnadsindustrin och akademin är precis som arkitekternas nytänkande en viktig del av den utveckling som vi ser idag och något som kommer fortsätta prägla det moderna byggandet. Men för att ta byggandet vidare in i framtiden måste kunskap och samarbete fortsätta delas och byggas. Vi måste redan idag börja tänka stort och visa handlingskraft om vi vill att morgondagens samhälle ska bli hållbart. Våra val i samtiden är det som bygger framtiden.

Pressbilder

För mer information:
Alexander Nyberg, arkitekt, Svenskt Trä
072-561 72 36 alexander.nyberg@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationschef, Svenskt Trä
072-702 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta fram trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material.

Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

Furu, framtidsmaterial i trendutställning på Stockholm Furniture & Light Fair7.2.2018 14:31Pressmeddelande

Att furu är ett intressant framtidsmaterial är tydligt då det uppmärksammas i trendutställningen skapad av Halleroed och Materialbiblioteket på uppdrag av Stockholm Furniture & Light Fair 6-10 februari. Det är ett träslag som kan gestaltas i en mängd nyskapande uttryck tack vare moderna ytbehandlingar och ny teknik. För branschorganisationen Svenskt Trä är det här av flera skäl ett spännande samarbete.

Svenskt limträ slår rekord igen!23.1.2018 15:16Pressmeddelande

De senaste åren har den svenska limträbranschen vant sig vid att slå rekord. Under 2017 ökade försäljningen med cirka 7 procent jämfört med 2016 som var det tidigare rekordåret. − Det är inte minst den unga generationen som insett limträbyggandets fördelar och allt talar för att försäljningen av limträ fortsatt kommer att öka, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä. Under 2017 sålde de svenska limträproducenterna sammanlagt drygt 85 000 kubikmeter limträ, vilket kan jämföras med cirka 77 000 kubikmeter år 2016. Johan Fröbel menar att de senaste årens rekordförsäljning visar på en stabil trend och räknar med en fortsatt kraftig ökning av limträbyggandet. − De siffror och den efterfrågan vi ser nu är ingen tillfällighet, utan resultatet av ett paradigmskifte som innebär något helt nytt i byggbranschen, säger han. Bakom rekordsiffrorna ligger de stora fördelar som finns med att bygga med limträ: det är förnybart, vackert, lätt att forma, bran

Framgångsrikt firande när Träpriset fyllde 50 år22.12.2017 08:53Pressmeddelande

Trä och träbyggande engagerar. Och det engagerar brett; från politiker och byggherrar till beställare och allmänhet. Det står klart efter att Svenskt Trä i mitten av december avslutade den kampanj som under hösten uppmärksammat att Träpriset, en av Sveriges främsta arkitekturtävlingar, fyller 50 år. – Kampanjen har med all önskvärd tydlighet visat att trä engagerar beslutsfattare på alla nivåer. Både närings- och innovationsministern Mikael Damberg och bostadsministern Peter Eriksson medverkade i kampanjen och berättade om sin syn på trä, träbyggande och framtiden, säger Alexander Nyberg, arkitekt och ansvarig för Träpriset på Svenskt Trä. Träpriset instiftades 1967 och har sedan dess delats ut vart fjärde år till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och speglar tiden vi lever i. I samband med 50-års jubileet hyllades Träpriset genom en digital kalender med 50 luckor där många tongivande aktörer delar med sig av sin syn på trä, träbyggande och framtiden varvat med å

Ulf Gustafsson blev årets riddare av Trämarknadsorden5.12.2017 09:20Pressmeddelande

Vid årets Trämarknad den 23 november dubbades Ulf Gustafsson, vd för Byggmaterialhandlarna, till 2017 års riddare av Trämarknadsorden. – Jag är väldigt hedrad, stolt och rörd över utmärkelsen, säger Ulf Gustafsson. Till riddare av Trämarknadsorden dubbas den som utfört ett arbete till gagn för hela träbranschen. Utmärkelsen delas ut vid det årliga marknadsseminariet och tillföll i år Ulf Gustafsson, vd för Byggmaterialhandlarna. Ulf Gustafsson har tillsammans med branschorganisationen Svenskt Trä bland annat arbetat fram VilmaBas, det första branschgemensamma registret över egenskapsdeklarerade varor. Samarbetet har också resulterat i konceptet certifierad träexpert – en satsning på kompetensutveckling för de anställda inom byggvaruhandeln. – Frågan om digitalisering är stor inom byggvaruhandeln liksom standardiseringar av produkter. Att det finns gemensamma synsätt för hur artikelnummer, benämningar och egenskaper ska beskrivas för trävaror är enormt viktigt för branschen. Det underlä

God konkurrenskraft på en växande världsmarknad4.12.2017 08:23Pressmeddelande

Svensk sågverksindustri har god internationell konkurrenskraft och en stark ställning på främst den brittiska och den nordafrikanska marknaden. Sverige har en styrka i sina relativt låga produktionskostnader men behöver fortsätta öka produktiviteten och samtidigt arbeta med produktutveckling för att på så vis kunna konkurrera med fler fördelar än pris. Det visar en studie av de svenska sågverkens konkurrenskraft, gjord av det globala konsultföretaget McKinsey och presenterad under Trämarknaden i Karlstad den 23 november. – Den svenska sågverksindustrin är konkurrenskraftig och det finns en framtidstro i branschen. En tekniskt bra produkt i kombination med träets fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv ger Sverige goda möjligheter att utveckla sin roll på den globala trämarknaden, säger Mikael Eliasson, direktör på branschorganisationen Svenskt Trä. Studien har undersökt marknaderna i Storbritannien, Nordafrika, västra Europa, Kina, Japan och USA. Den visar att svensk sågverksindustri har

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum