Vårdföretagarna

Vårdföretagarna kommenterar utredning om personlig assistans - Lagstiftningen måste skärpas

Dela

I dag presenterade regeringens utredare Stig Svensson en översyn av assistansersättningens utveckling och marknaden för anordnare av personlig assistans. I utredningen konstateras bland annat att det förekommer kriminell verksamhet med inslag av människohandel. I vissa fall har ingen assistans utförts eller till mycket bristande kvalitet.

- De allra flesta assistansutförare är mycket seriösa och tar ett stort samhällsansvar för personer med funktionsnedsättningar. Tyvärr har rent kriminella aktörer nästlat sig in i branschen, något som är helt oacceptabelt. Det är viktigt att skärpa lagstiftningen och göra det så svårt som möjligt för de som skor sig på några av samhällets mest utsatta individer och samtligt lurar staten på miljarder kronor att vara verksamma. Samtidigt är det viktigt att Polisen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Försäkringskassan och Skatteverket samarbetar och får tillräckliga förutsättningar för att snabbt komma åt dessa kriminella element, säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund.

Utredningen visar att det inte finns några övervinster inom assistansbranschen. Den visar också att de företag som tecknat ett kollektivavtal har betydligt högre kostnader per timme för avtalade löneökningar, pensionsavsättningar, försäkringar med mera än företag som ställt sig utanför ett kollektivavtal.

- Samtliga av Vårdföretagarnas medlemmar har kollektivavtal. Vi har länge stridit för en höjning av den statliga assistansersättningen då branschen är satt under stark ekonomisk press. I dag går mer än 20 procent av företagen med förlust. Därför är det positivt att regeringens utredare har uppmärksammat att seriösa företag, som månar om sina anställda genom kollektivavtal, har en ekonomisk konkurrensnackdel gentemot företag utan avtal, säger Inga-Kari Fryklund, Vårdföretagarnas förbundsdirektör.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Inga-Kari Fryklund 
Inga-Kari Fryklund är förbundsdirektör för Vårdföretagarna
Inga-Kari Fryklund Inga-Kari Fryklund är förbundsdirektör för Vårdföretagarna
Ladda ned bild

Om

Vårdföretagarna
Vårdföretagarna
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-7626900https://www.vardforetagarna.se

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar. 
Läs mer på www.vardforetagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Privat vård och omsorg är en integrationsmotor16.11.2018 06:00Pressmeddelande

Ny statistik från Statistiska Centralbyrån visar att privata vård- och omsorgsgivare är en del av lösningen på Sveriges integrations- och sysselsättningsproblem: Mellan 2007 och 2016 ökade antalet arbetande i Sverige med 435 000 personer, varav 106 000 anställdes inom vård och omsorg. Privata företag stod för den större delen av ökningen. År 2007 jobbade 19 procent av alla vårdanställda i privat sektor – nu är det 28 procent. Trots det råder det stor arbetskraftsbrist inom de flesta vård- och omsorgsyrken.

Allvarliga konsekvenser för vård och omsorg av Skatteverkets ställningstagande om moms25.10.2018 09:51Pressmeddelande

Skatteverkets tolkning av Högsta förvaltningsdomstolens dom angående moms på uthyrning av legitimerad vårdpersonal får stora konsekvenser för den privat drivna vården och omsorgen. Ställningstagandet innebär att det blir moms inte bara på inhyrning från bemanningsföretag, utan också på specialistkonsulter. Även underleverantörslösningar i vården riskerar att bli momsbelagda. Detta trots att vård och omsorg i grunden ska vara momsfri. Det innebär stora kostnadsökningar för den privat drivna vården och omsorgen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum