Vårdföretagarna

Vårdmomsens konsekvenser för Västernorrland

Dela

Den 1 juli började Skatteverket tillämpa den nya vårdmomsen som kraftigt fördyrar vården och i synnerhet privat driven vård i Västernorrland. Det visar resultaten från Vårdföretagarnas medlemsundersökning.

Karin arbetar som näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna med inriktning på sjukvård. Hon ansvarar för det näringspolitiska arbete som görs inom ramen för Bransch sjukvård, som samlar våra medlemsföretag verksamma i sjukvården.
Karin arbetar som näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna med inriktning på sjukvård. Hon ansvarar för det näringspolitiska arbete som görs inom ramen för Bransch sjukvård, som samlar våra medlemsföretag verksamma i sjukvården.

I den privat drivna sjukvården och omsorgen är det vanligt med lösningar där större och mindre vårdaktörer samverkar och nyttjar konsulttjänster från legitimerad vårdpersonal, verksamma som egenföretagare. Det gör verksamheten resurseffektiv och är ofta en förutsättning för att kunna erbjuda sjukvård. Detta gäller i synnerhet utanför de större städerna där läkarbristen är stor. Utan läkare verksamma på konsultbasis är det ofta svårt att bemanna vårdcentralerna på många mindre orter. Det bekräftas i de svar som sjukvårdsföretagen verksamma i Västernorrland ger i undersökningen.

-Flera av de privat drivna sjukvårdsmottagningarna får svårt att klara grundbemanningen och kan få svårt med läkare. Risken är överhängande att färre patienter kommer att kunna få vård. Nu måste regeringen ändra lagen, säger Karin Liljeblad näringspolitisk expert sjukvård på Vårdföretagarna.

8 av 13 sjukvårdsföretag klarar inte sin grundbemanning utan egenföretagare eller inhyrning.
6 av 13 svarande sjukvårdsföretag i Västernorrland tappar avgörande kompetens i verksamheten på grund av vårdmomsen.
5 av 13 sjukvårdsföretag blir tvungna att minska omfattningen på sin verksamhet, direkt eller på sikt.
vårdgivare överväger att avveckla sin verksamhet som en konsekvens av vårdmomsen.
 

Den 1 juli började en ny momstolkning för vård och omsorg att tillämpas av Skatteverket. Det är nu moms, inte bara på inhyrd vårdpersonal från bemanningsföretag, utan också på vårdtjänster från läkare och annan legitimerad vårdpersonal som verkar som konsulter hos andra vårdgivare. Många underentreprenörslösningar i vård och omsorg har också belagts med moms. Detta trots att vård och omsorg ska vara momsfri.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Karin arbetar som näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna med inriktning på sjukvård. Hon ansvarar för det näringspolitiska arbete som görs inom ramen för Bransch sjukvård, som samlar våra medlemsföretag verksamma i sjukvården.
Karin arbetar som näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna med inriktning på sjukvård. Hon ansvarar för det näringspolitiska arbete som görs inom ramen för Bransch sjukvård, som samlar våra medlemsföretag verksamma i sjukvården.
Ladda ned bild

Om

Vårdföretagarna
Vårdföretagarna
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-7626900https://www.vardforetagarna.se

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar. 
Läs mer på www.vardforetagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Daglig verksamhet i privat regi – bäst i Socialstyrelsens kvalitetsmätning19.12.2019 06:00:00 CETPressmeddelande

Daglig verksamhet skapar en meningsfull vardag för personer med funktionsnedsättning och ger rehabilitering som möjliggör studier eller arbete. Socialstyrelsen följer varje år upp kvaliteten i daglig verksamhet utifrån ett antal kvalitetsindikatorer. Årets undersökning visar att de privat drivna dagliga verksamheterna får bäst resultat på samtliga 14 kvalitetsindikatorer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum