Sida

Västra Balkans rika djurliv får ökat skydd med svenskt bistånd

Dela

Brunbjörn, europeisk ål, och det märkliga ögonlösa grottdjuret olm är alla exempel på arter som finns på Västra Balkan. Regionen har en rik biologisk mångfald som är framstående i jämförelse med resten av Europa och andra delar av världen. Nu förlänger Sida sitt stöd till skyddade områden runtom i regionen.

Med sina floder och vattenfall, fiskrika sjöar och våtmarker, öar och havsstränder, vilda bergsområden, orörda skogar och tusentals unika och sällsynta arter är Västra Balkanregionen en speciell värld. Mycket av dess naturvärden är fortfarande oupptäckta. Men den biologiska mångfalden hotas, och ett av problemen är att naturreservat och naturskyddsområden inte tas om hand på ett bra sätt. Sida arbetar tillsammans med WWF Adria för att stärka hanteringen av skyddade områden, så att björnar, ålar och olmar kan gå en ljusare framtid till mötes och för att visa hur biologisk mångfald bidrar till en hållbar utveckling i regionen.

- Mycket av vårt arbete i och runt naturskyddsområden går ut på att ge lokalbefolkningen möjlighet att dra nytta om resurserna som omger dem på ett hållbart sätt, säger Deni Porej, chef för WWF Adria.

Bara den som har riktigt tur kan få syn på en brunbjörn i det vilda. Björnar har bra luktsinne och upptäcker människor på kilometers avstånd. WWF har med stöd från Sida arbetat med hur det rika djurlivet i regionen kan leda till ekonomisk tillväxt för lokala entreprenörer genom ekoturism. Till exempel kan turister ge sig ut på björnspaning i en nationalpark i Serbien. Barn och unga får också lära sig mer om hur de naturskyddade områden de själva bor grannar med kan bidra till en hållbar framtid för dem och deras familjer.

- I Serbien har vi varit med och ändrat attityden från att ha sett björnar som något man jagar, till att se dem som något man tittar på och upplever. Vi på WWF Adria har även hjälpt till med att koppla skyddade områden till lokala skolor, och på det sättet gett barn möjligheter till en utbildning som gynnas av det faktum att de bor i eller runt ett skyddat område, säger Deni Porej.

Västra Balkan är en av de artrikaste regionerna i Europa med en stor variation av ekosystem och klimat då området sträcker sig ända från Medelhavet till Alperna i norr. Det bidrar till att det finns många olika naturtyper och ett rikt djurliv; alltifrån märkliga groddjur i kalkstensgrottor och olika fågelarter, till stabila stammar av stora rovdjur som i övrigt är sällsynta i Norden. När det kommer till klimatförändringar är Västra Balkan speciellt utsatt i jämförelse med resten av Europa. Torka och översvämningar kommer att drabba regionen hårt speciellt med tanke på att många fortfarande arbetar och är beroende av jordbruk och skogsbruk.

Idag hotas den biologiska mångfalden i Västra Balkan av att de planer för naturreservat och naturskyddsområden som finns inte genomförs på et bra sätt. Detta i kombination med andra saker som klimatförändringar, oreglerad urbanisering, utbyggnad av infrastruktur, olaglig skogsavverkning och en ökning av småskaliga vattenkraftverk i regionens artrika floder utgör ett stort hot. Regionen behöver en omställning på många plan med fokus på hållbarhet, och det så snart som möjligt.

Många länder i Västra Balkan närmar sig idag ett EU-medlemskap, men för att nå dit krävs en utvecklad lagstiftning när det kommer till bevarandet av naturresurser. Viljan att vara med i EU och på så sätt inkluderas i nätverk som Natura 2000 blir därför en stor morot när det kommer till att bevara den biologiska mångfalden i regionen.

- Biologisk mångfald är en global fråga som knyter ihop Sverige med resten av världen. Biologisk mångfald – denna fantastiska rikedom av ekosystem, arter och gener – är vår och Västra Balkans livförsäkring som ger mat, dricksvatten och ren luft, skydd och medicin, mildrar naturkatastrofer, motverkar skadegörare och sjukdomar och bidrar till att reglera klimatet. Investeringar i biologisk mångfald på Västra Balkan kommer att betala sig i en blomstrande turismsektor, ett jordbruk som leder till ökad avkastning, ny innovation inom bioteknik. Biologisk mångfald är en prioriterad fråga för svenskt bistånd och det här visar hur det går att skapa hållbar ekonomisk utveckling tillsammans med naturskydd, säger Maria Osbeck som handlägger Sidas stöd till WWF Adria.

Foto:

1. Det här är Zvezdana, en av brunbjörnarna i nationalparken Tara i Serbien. Foto: Szilard Kovacs @WWF Adria)

2. Det här är ett av världens mest sällsynta kattdjur – Balkan lynx. 35 lodjur finns kvar i skogarna, efter tjuvjakt och avskogning. Foto: Sebastian Kennerknecht @WWF Adria

3. Olmen letar sig fram med kemiska signaler och el istället för ögon i grottsjöarna på Västra Balkan. Den kan bli 100 år gammal. Foto: @WWF Adria

4: Adriatisk öring, eller mjukmunnad öring, lever i Neretva-älven som leder ut i adriatiska havet. Vattnen här är bland Europas artrikaste både för fiskar och blötdjur. Foto: @WWF Adria

5. Den europeiska ålen simmar över halva jordklotet, och dess liv är så gåtfullt att ingen vet hur den leker eller lägger sina ägg. Den är akut hotad. Ålen är en av arterna i Neretva-älven. Foto: @WWF Adria

Kontakter

Bilder

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Pressinbjudan 3 juni 13.00-15.30: För en bättre värld efter corona - Finans- och utvecklingsledare i samarbete29.5.2020 11:33:39 CESTPressmeddelande

Världen slåss just nu mot coronapandemin och dess förödande humanitära och ekonomiska konsekvenser – och det är i världens fattigaste länder man kommer att lida värst. Här kommer covid-19 att skörda miljontals offer – men inte främst av själva viruset, utan dess följdverkningar. Men de förändringar som nu sker i det globala finansiella systemet ger oss också en unik möjlighet. En möjlighet att inte bara återbygga det som en gång var och fortsätta som förut, utan investera för framtiden i en jämlik, rättvis och hållbar värld.

Pressinbjudan 3 juni 13.00-15.30: För en bättre värld efter corona - Finans- och utvecklingsledare i samarbete29.5.2020 11:24:23 CESTPressinbjudan

Världen slåss just nu mot coronapandemin och dess förödande humanitära och ekonomiska konsekvenser – och det är i världens fattigaste länder man kommer att lida värst. Här kommer covid-19 att skörda miljontals offer – men inte främst av själva viruset, utan dess följdverkningar. Men de förändringar som nu sker i det globala finansiella systemet ger oss också en unik möjlighet. En möjlighet att inte bara återbygga det som en gång var och fortsätta som förut, utan investera för framtiden i en jämlik, rättvis och hållbar värld.

Sidastöd till coronavård av äldre människor i fattiga länder29.4.2020 06:30:00 CESTPressmeddelande

Äldre människor är en av de största riskgrupperna för Covid-19 i fattigare länder och därför behövs särskilda insatser sättas in också där. Biståndsmyndigheten Sida ger extra stöd till organisationen HelpAge International, ett nätverk av organisationer i 85 länder, som utarbetat riktlinjer för äldre om hygien och egenvård samt för vårdpersonal på kliniker och äldreboende om hur man minskar smittspridning. En del av stödet går också till information om hur de äldre som får pension, men som inte har bankkonto eller liknande, kan hämta ut sin pension på ett tryggt sätt för att undvika smitta.

Extra Sidastöd till preventivmedel och abortutrustning för att motverka coronapandemins effekter16.4.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

När covid-19 sprider sig bland de fattigaste och mest utsatta är det inte bara själva viruset som hotar människors liv och hälsa. De stängda gränserna och det fokus som läggs på att bekämpa covid-19 slår mot flera andra hälsoområden. Sida går därför in med ett extra stöd på 20 miljoner kronor för att förbättra tillgången till preventivmedel, abortprodukter och rådgivning i östra och södra Afrika.

Sida-stöd till internationella insatser i kampen mot corona-pandemin8.4.2020 10:37:04 CESTPressmeddelande

Spridningen av covid-19 har utlöst en global kris, som också drabbar människor i fattiga delar av världen hårt. Det krävs internationellt samarbete för att stoppa viruset. Biståndsmyndigheten Sida har beslutat att bidra med 70 miljoner kronor till FN:s gemensamma appell för arbetet med att stoppa spridningen av coronaviruset. Dessutom får Internationella Rödakorskommittén 30 miljoner kronor.

Sida omfördelar utbildningsstöd för att barn i fattiga länder inte ska missa skolgång4.4.2020 09:08:47 CESTPressmeddelande

Miljontals skolbarn i fattiga länder drabbas hårt av Covid-19 pandemin, när skolorna stänger för att minska smittspridningen. Det handlar både om att missa undervisning, men också skolmat, säkerhet och information om hygien. Nu anpassar biståndsmyndigheten Sida ett stort utbildningsstöd för att upprätthålla lärandet för 383 miljoner skolbarn som annars skulle gå miste om delar av sin utbildning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum