Tidningsutgivarna

Victoria Svanberg omvald som ordförande för Tidningsutgivarna

Dela

På Svenska Tidningsutgivareföreningens årsmöte omvaldes Victoria Svanberg, som representerar NWT Media, som ordförande.

"Jag är glad över det fortsatta förtroendet att leda styrelsens arbete”, säger Victoria Svanberg. ”I en tid när det pågår ett krig i Europa, som påverkar säkerhetsläget och allas vår framtid, är fri och oberoende journalistik viktigare än någonsin. Tidningsutgivarna är en organisation som kan göra skillnad – i Sverige, Europa och världen."

Vid årsmötet valdes också Anders Eriksson (Bonnier News) och Lina Hedenström (NTM) till vice ordföranden.

Till ledamöter i styrelsen valdes:
Anna Careborg (Svenska Dagbladet)
Lotta Edling (Bonnier News)
Mats Ehnbom (Norr Media)
Anders Enström (Barometern)
Johan Hansson (Stampen)
Karin Henriksson (Kungälvs-Posten), nyval
Fredric Karén (Schibsted)
Thomas Mattsson (Bonnier News)
Ann Norgren (Bonnier News), nyval
Jimmie Näslund (VK Media)
Pia Rehnquist (Bonnier News Local)

Till suppleanter i styrelsen valdes:
Sture Bergman (NWT-gruppen)
Petra Wikström (Schibsted)

"Under det gångna året har Tidningsutgivarna bland annat lyckats stoppa ett långt framskridet förslag om att övervältra producentansvaret för returpapper på tidningsföretagen. Det hade handlat om drygt 500 miljoner kronor per år i extra kostnader för branschen om det genomförts. Vidare utverkade vi under pandemin ett extra mediestöd, i två omgångar, om 700 miljoner. I juni presenterar utredningen om nytt mediestöd sitt förslag, men även många andra frågor står på spel för mediebranschen i år och den närmaste framtiden", säger Victoria Svanberg.

"Tidningsutgivarna verkar för ett momsundantag för nyhetstidningar, såväl tryckta som digitala.  På europeisk nivå driver vi bland annat frågan om beskattning av techjättarna och påverkar förslag som Digital Services Act och Digital Marketing Act. Vi har en betydelsefull roll att fylla och många angelägna frågor att jobba med framåt", avslutar Victoria Svanberg.

Om Victoria Svanberg:
Victoria Svanberg är även ordförande den europeiska medie- och lobbyorganisationen News Media Europe, ordförande för NWT Media samt ledamot i Anderstiftelsen som främjar forskning och utbildning inom medieområdet. Hon har styrelseerfarenhet från bland annat flera svenska och norska mediehus som Schibsted Media Norge och Polaris Media.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Tidningsutgivarna
Tidningsutgivarna
Kungsgatan 62
111 22 Stockholm

08-692 46 00https://tu.se/

Följ oss gärna på Twitter och på Facebook!

Tidningsutgivarna (TU) är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Läs mer om mediehusens branschorganisation.

Swedish Media Publishers' Association, Box 22500, SE-104 22 Stockholm.

Besöksadress: Kungsgatan 62, 3 tr. Tel: +46 8 692 46 00.

info@tu.se, www.tu.se, www.dagspress.se
 

Information om hur vi samlar in och använder personuppgifter i vår verksamhet finns i vår dataskyddspolicy >>

Följ Tidningsutgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tidningsutgivarna

Nej till sekretess och detaljstyrning23.5.2022 13:26:01 CEST | Pressmeddelande

TU säger nej till ny sekretessregel TU har yttrat sig över en utredning (SOU 2022:12) om ”Startlån till förstagångsköpare av bostad”. TU har inga synpunkter om startlånen i sig, men avstyrker förslaget om en ny sekretessbestämmelse för uppgifter om startlån till förstagångsköpare av bostad med undantag för uppgifter om nedskrivning eller avskrivning av lån på grund av sjukdom. Om förslaget ändå genomförs förordar TU att sekretessbestämmelsen utformas med ett rakt skaderekvisit, d v s med en presumtion för offentlighet. Läs hela remissyttrandet här >> TU yttrar sig över förslag om bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder TU har yttrat sig över "förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information (Fi2022/01195). TU ser generellt sett positivt på att det ställs stora krav på hur bland annat miljöpåståenden kom

Lägesrapport, Johan Taubert20.5.2022 06:55:00 CEST | Pressmeddelande

Redan samma vecka som ryska trupper inledde sitt anfall mot Ukraina tog Tidningsutgivarna beslut om att donera en miljon kronor till stöd för ukrainska journalister och lokala publicister. Nu i veckan beslutade en enig TU-styrelse att skjuta till ytterligare 60 000 euro. Pengarna går till Ukrainian Media Fund, som Tidningsutgivarna varit med och startat tillsammans med våra nordiska systerorganisationer, Bonnier News och Gazeta Wyborcza Foundation. Med hjälp av bland annat Ukrainas motsvarighet till Tidningsutgivarna och landets journalistförbund förser fonden ukrainska journalister med arbets- och skyddsutrustning samt bidrar till att de varje månad kan kvittera ut en lön. Jag har tidigare informerat om de pluggannonser vi tagit fram (använd gärna dem!) och som berättar om dagspressbranschens engagemang i fonden. Veckans beslut av TU:s styrelse är ytterligare ett kvitto på hur branschen genom TU sluter upp och i verklig handling visar solidaritet med kollegorna i Ukraina. Regeringen h

TU tillstyrker förslag om ett starkare straffrättsligt skydd för journalister som hotas16.5.2022 08:59:09 CEST | Pressmeddelande

TU har yttrat sig över den statliga utredningen om hot mot bl a journalister. TU tillstyrker utredningens förslag om att införa en särskild straffskärpningsgrund enligt vilken det vid bestämmande av straff ska anses försvårande om den brottsliga gärningen begåtts mot en person på grund av att denne eller någon närstående yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling eller annan journalistik. Läs hela remissyttrandet här >>

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum