Sveriges Ingenjörer

Viktiga signaler i regeringens arbetsmiljöstrategi

Dela

Regeringens nya strategi för politiken på arbetsmiljöområdet tar sikte på frågor som Sveriges Ingenjörer lyft. Tydligare arbetsgivaransvar vid distansarbete i hemmet är helt nödvändigt för ett hållbart arbetsliv, både idag och i framtiden. Det måste nu också avspeglas i regelverk.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Genom strategin ger regeringen en välkommen signal till ansvariga myndigheter och andra aktörer om vikten av anpassade regelverk för att säkra arbetsmiljön vid hemarbete. Sveriges Ingenjörer har tidigare kritiserat Arbetsmiljöverkets förslag på nya föreskrifter som helt negligerat distansarbete i hemmet, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Regeringen vill att det ska vara ett tydligt regelverk och det även om arbetsgivaren inte råder över arbetsplatsen. Detta är något som Sveriges Ingenjörer efterlyst en längre tid,  Frågan har blivit högaktuell när en mycket stor andel av landets arbetstagare under pandemin på kort tid ställt om till arbete hemifrån.

I en helt ny undersökning bland förbundets medlemmar framgår att åtta av tio ingenjörer nu arbetar helt eller delvis hemifrån. Utvecklingen mot ökat distansarbete är en trend som kan antas hålla i sig även efter det akuta skedet av pandemin. Det går på tvärs med Arbetsmiljöverkets förslag på nya föreskrifter. I dessa finns det inte med regler och allmänna råd för när arbetstagaren utför arbete hemifrån.

– Förslagen på nya föreskrifter riskerar att drabba yngre individer i arbetslivet särskilt hårt. Vår medlemsundersökning visar att ingenjörer under 30 är den grupp som mår sämst av att jobba hemma under en längre period. Sveriges Ingenjörer efterlyser ett handfast regelverk, en grund för individen att må bra på sin hemarbetsplats. Regeringens nya arbetsmiljöstrategi är en välkommen signal i den riktningen, säger Ulrika Lindstrand förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Sveriges Ingenjörers nya undersökning om hemarbetets konsekvenser:

  • 8 av 10 ingenjörer arbetar nu helt eller delvis hemifrån
  • Få av de svarande (28%) har en helt ordnad hemarbetsplats
  • En stor andel (46%) svarar att de har tecken på belastningsbesvär
  • Många (40%) svarar att hemarbetet har lett till en känsla av nedstämdhet och minskad motivation - särskilt i åldersgruppen yngre än 30 år (57%)

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Sveriges Ingenjörer
Box 1419
111 84 Stockholm

08 - 613 80 00https://www.sverigesingenjorer.se/

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets 
högskoleutbildade ingenjörer. Förbundet är med cirka 160 000 medlemmar det största inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se 

Följ Sveriges Ingenjörer

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Ingenjörer

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum