VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI representerar Sverige i samarbete om ”Battery Swapping”

Dela

Battery Swapping är en teknik på stark frammarsch. I stället för att stå still och ladda bilen byter man ut det tomma batteriet till ett nytt. Det tar bara några minuter så kan man köra igen. Inom IEA sker nu ett internationellt samarbete om Battery Swapping och VTI har fått i uppdrag av Energimyndigheten att delta i detta samarbete.

Foto: Alon Harel/Mostphotos
Foto: Alon Harel/Mostphotos

Samarbetet syftar till att tekniken utvecklas mot gemensamma standarder och att den blir gynnsam för användare, klimat och miljö. ”Vi ser att Battery Swapping används i allt fler tillämpningar, till exempel för motorcyklar, personbilar, lastbilar, båtar, drönare och arbetsmaskiner”, säger Arne Nåbo, forskningsledare på VTI.

Därmed bidrar forskningsinstitutet till att öka förutsättningarna för att tekniken med batteribyte kommer att bidra till en snabb och effektiv elektrifiering av transporter. Speciellt ser vi att batteribytesteknik kan komma att få betydelse för många användare av elfordon som idag har svårt att hitta bra laddlösningar. Man kommer också titta på hur tekniken kommer att påverka elnätet och affärsmodeller för batteribyte.

”Vi hoppas att fler svenska organisationer tycker Battery Swapping är intressant och vill vara med och bidra. Vår ambition är att skapa en svensk referensgrupp. Kontakta mig gärna för mer information”, säger Arne.

Arbetet kommer att pågå till år 2024.

Huvudaktiviteter i samarbetet om Battery Swapping

Arbetet kommer att genomföras bland annat via möten, seminarier, studiebesök och konferenser. De huvudsakliga aktiviteterna är:

  1. Undersöka och följa statusen för batteribytesteknik och analysera hur det kan stödja utvecklingen av förnybar energi, batterier, elnät och energilagring.
  2. Stimulera och stödja utveckling och demonstration av batteribytesteknik.
  3. Definiera funktioner, subsystem och gränssnitt för batteribytestekniken för att stödja internationell standardisering.
  4. Göra livscykelanalyser innehållande bland annat fotavtryck vad gäller koldioxid och naturresurser, samt ett speciellt fokus på batterier.

Genomföra internationellt tekniskt samarbete, etablera en plattform för globalt tekniskt informationsutbyte, möjliggöra informationsutbyte mellan industrier och forskningsorganisationer som är engagerade .

Hemsida för samarbetet

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Alon Harel/Mostphotos
Foto: Alon Harel/Mostphotos
Ladda ned bild

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Vår huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Vi arbetar för att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt ska förbättras och är på så sätt med och bidrar till att uppnå Sveriges transportpolitiska mål. VTI har kontor i Linköping, Stockholm, Göteborg och Lund. 

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Datadelning och digitalisering för att skynda på elektrifieringen av transporter – VTI slutredovisar regeringsuppdrag13.1.2023 08:29:49 CET | Pressmeddelande

För att nå sina klimatmål behöver Sverige skynda på elektrifieringen av alla transportslag. Datadelning och digitalisering spelar en central roll och VTI:s regeringsuppdrag har handlat om hur detta kan bli möjligt. Slutsatserna är formulerade i form av rekommendationer som ska bidra till en snabb, smart och effektiv elektrifiering av transportsektorn.

Nordiskt samarbete för en ökad cirkularitet av textilier19.12.2022 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Textilindustrin är en av de värst förorenade branscherna i världen och beräknas stå för tio procent av de globala koldioxidutsläppen. Trots detta hanteras inte textilier enligt avfallshierarkins alla regler där vi i första hand ska minska uppkomst av avfall, därefter återanvända, materialåtervinna sedan energi återvinna och sist deponera. Ett nordiskt samarbetsprojekt, SATIN (Towards a sustainable circular system of textiles in the Nordic region), vill skapa förutsättningar för en ökad cirkularitet av textilier i Norden.

Bussföraryrket särskilt utsatt under coronapandemin30.11.2022 11:51:21 CET | Pressmeddelande

Kollektivtrafik är en viktig funktion i samhället med hög prioritet när det gäller att upprätthålla verksamhet i kristider. Inställd kollektivtrafik skulle ge stora konsekvenser för samhället. VTI har genomfört en studie om bussförares upplevelser i samband med pandemin och hur deras arbetsmiljö påverkades, vilka bedömningar och avvägningar som gjordes för att minska risken att förare skulle bli smittade.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum