VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI-simulator med i studie om hur förare påverkas av koldioxid

Dela

Förhöjda men måttliga koldioxidnivåer, sådana som ofta kan uppstår i fordon, kan påverka människor negativt. Vilka effekter olika koldioxidnivåer kan ha på hälsotillstånd och prestation, det håller nu VTI-forskare på att undersöka med hjälp av en av institutets körsimulatorer.

Foto: Katja Kircher/VTI
Foto: Katja Kircher/VTI

Koldioxidnivåerna vi mäter är inte farliga i sig, men kan vara avgörande vid bilkörning, säger Ignacio Solís Marcos, forskare på VTI.

Ännu har ingen tagit reda på sambandet mellan de slutsatser olika utländska forskarstudier drar, nämligen att även låga halter koldioxid som inte är hälsofarliga kan försämra prestationen, och att koldioxidhalterna kan vara höga i fordon. Höga koldioxidhalter kan bero på flera saker, så som luftcirkulationen, hur många som reser i fordonet, hur länge och hur snabbt fordonet kör.

Även om försökspersonerna inte kommer att utsättas för hälsovådliga koldioxidnivåer, så är det angeläget att experimentet sker i en trafiksäker miljö. Därför är simulatorn att föredra framför bilkörning på riktigt i utemiljö, berättar Ignacio Solís Marcos.

Sammanlagt 32 vuxna förare ska under två dagar utföra vardera två körtest vid simulatorn. Samtidigt kommer deltagarna att få lyssna på och lösa en koncentrationskrävande uppgift. Före körtestet får deltagarna även göra ett kognitivt test på en dator för att kontrollera deras uppmärksamhetsnivå.

– Resultaten av detta projekt kommer att bidra till att förstå koldioxidens roll som en potentiell riskfaktor för förarens prestanda och trafiksäkerheten. Simulatorstudien kommer också att avgöra vilka koldioxidnivåer som ska undvikas i fordon, säger Ignacio Solís Marcos.

Experimentet sker i samarbete med Senseair AB, ett företag som vill utveckla sensorer som ska kunna varna för höga koldioxidhalter vid bilkörning.

Hur miljöfaktorer påverkar förarens prestanda är viktigt för att skapa ett säkert transportsystem för alla trafikanter. Projektet ingår i SAFER, Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers, ett kompetenscenter för säker mobilitet, där VTI är en partner. Projektet finansieras av Vinnova och kommer att slutföras i mars 2022.

Ignacio Solis, 013-204267, ignacio.solis@vti.se

 

Nyckelord

Bilder

Foto: Katja Kircher/VTI
Foto: Katja Kircher/VTI
Ladda ned bild

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI är ett forskningsinstitut med uppdrag från regeringen att bedriva forskning och utveckling inom transportområdet. Vi verkar för att målen för transportpolitiken uppnås genom att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn.

Vi är cirka 200 medarbetare på flera platser i landet. Mer än hälften av våra medarbetare inom forskning och utveckling har doktors- eller licentiatexamen. Vi har egna professorstjänster inom väg- och banteknik, människa-maskin-interaktion (HMI), miljöanalys samt nationalekonomi.

Hos oss finns en mängd vetenskapliga discipliner samlade. Genom att både arbeta på djupet och tvärs över olika kunskapsområden kan vi bidra i både mindre och stora forskningssatsningar.

Vi har kunskap inom alla trafikslag – väg, järnväg, sjö- och luftfart.

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Unik och omfattande genomgång av möjligheter att minska miljöbelastningen av mikroplast från vägtrafiken1.10.2021 12:28:33 CEST | Pressmeddelande

VTI har kartlagt och prioriterat potentiella styrmedel och åtgärder mot mikroplast från däck- och vägslitage. Den nya rapporten är den mest omfattande genomgången av olika möjligheter att minska belastningen av mikroplast från vägtrafiken som har gjorts. Utsläpp från däck beräknas uppgå till drygt 11 000 ton per år vilket är mer än hälften av alla utsläpp av mikroplaster i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum