DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

”Well played…” DHR kommenterar LSS-utredningen

Dela

Under många års tid har vi i funktionshinderrörelsen upplevt hur frågan om assistans och andra LSS-insatser har urholkats mer och mer. Från politikens sida har vi upprepade gånger fått medhåll i att alla som har rätt till assistans ska få assistans. Ändå ser vi en tydlig strategi som gått ut på att förhala och dra ut på åtgärder som faktiskt skulle förändra situationen för oss som är i behov av assistans.

Den senaste utredningen, bland många, har hållit funktionshinderrörelsen sysselsatt med att diskutera osammanhängande resonemang och förslag. Den frustration vi känner över att aldrig få utrymme att diskutera och genomföra hållbara praktiska lösningar för rätten till assistans för enskilda personer är påtaglig.

Istället för att aktivt arbeta för rätten till självständighet som slås fast i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning; artikel 19, blir vi gisslan i ett politiskt spel om assistansen.

Sverige har en skyldighet att uppfylla artikel 19, det är dags att vi gör det nu! Det är dags att människors liv upphör att vara brickor i ett politiskt spel.

Åsa Strahlemo, förbundsordförande, DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet

För fler kommentarer, var god kontakta: Åsa Strahlemo, förbundsordförande, DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, telefon 070 – 50 88 029, asa.strahlemo@dhr.se

Kontakter

Bilder

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Uttalande från DHR:s förbundsmöte 2020: Sjukersättning måste räcka till mer än hyra27.10.2020 13:06:00 CETPressmeddelande

Många med insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) jobbar deltid eller kan inte arbeta alls. För vissa överstiger de samlade avgifterna för boende och stödinsatser en mycket låg inkomst, och varje liten utgift måste övervägas noga. Det är snarare regel än undantag att anhöriga tvingas bidra ekonomiskt och den som saknar en närstående som har möjlighet att stötta ekonomiskt kan hamna i en förtvivlad situation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum