Svenskt Trä

Woodlife Sweden – ny utställning om svensk träarkitektur, design och hållbar stadsplanering

Dela

Utställningen Woodlife Sweden presenterar 40 svenska träprojekt som visar hur arkitektur och design kan bidra till minskad klimatpåverkan. Woodlife Sweden har producerats av Svenska institutet och Sveriges Arkitekter, i samarbete med branschorganisationerna Svenskt Trä och Skogsindustrierna, och riktar sig till både svenska och internationella målgrupper. Utställningen syftar till att öka intresset för hållbar utveckling och öppna för nya samarbeten mellan aktörer inom hela träindustrin.

Foto Martin Edström. Lofthuset Orbaden
Foto Martin Edström. Lofthuset Orbaden

Woodlife Sweden består av material på engelska och finns tillgänglig att ladda ner på Sharing Sweden för internationella utställare. Först ut i Sverige är Form Design Center i Malmö, som visar utställningen på svenska mellan 17 april och 15 augusti.

Woodlife Sweden beskriver hur svenska arkitekter och designers arbetar med trä i en rad nutida projekt. Den tar oss med på en resa genom Sverige – från norr till söder, från stad till land, från stora påkostade byggnader till småskaliga projekt. De flesta är färdigställda, några fortfarande under uppbyggnad, medan andra än så länge endast utgör en vision om en mer hållbar framtid. De 40 projekten, som består av bostadshus, kommersiell bebyggelse och offentliga rum,visar hur arkitektur, design och stadsplanering kan bidra till att minska klimatpåverkan och driva på utvecklingen mot en cirkulär biobaserad ekonomi.

- Svenska arkitekter, designer, fastighetsbolag och andra branschaktörer utmanar gamla föreställningar om vad som är möjligt att bygga i trä. Utställningen visar otaliga exempel där svensk träarkitektur och formgivning ligger i framkant. Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi inspirera internationella kollegor och skapa dialog om centrala framtidsfrågor, säger Jenny Bergström, projektledare på Svenska institutet som med start i april erbjuder utställningen till svenska ambassader och konsulat.

Skogen utgör nära 70 procent av Sveriges yta. Den unika tillgången till trä har länge avspeglat sig i svenskt husbyggande. 90 procent av alla enfamiljshus byggs i trä och 20 procent av enfamiljshusen över två våningar med trästomme. Träersätter allt oftare fossilbaserade alternativ som cement, stål och plast. Tack vare tekniska innovationer och lagändringar är det sedan 1994 möjligt att bygga även höga hus i trä. Dessa blir ofta viktiga symboliska byggnader, men det är antalet trähusbyggen som gör den stora skillnaden för miljön och klimatet.

Trä är i dag det enda förnybara byggmaterialet. De positiva effekterna av att bygga i trä är många. Det leder till minskade koldioxidutsläpp och klimatpåverkan kan reduceras med minst 50 procent. Byggprocesserna är betydligt kortare än med platsbyggd betong. Med grundmaterialet runt husknuten minskar dessutom transportbehoven och hela byggprocessen skapar mindre klimatavtryck. Trä är ett lätt material. Det är därför enklare att transportera och markarbetena blir mindre krävande. Den hälsofrämjande effekten, däribland akustiken, är ytterligare en faktor som talar för att fler att kommer att välja trä i framtiden.

Träsektorn står i centrum för den hållbara utvecklingen men kan inte ensam möta utmaningarna. Det är bara genom nära tvärvetenskapliga samarbeten mellan arkitekter, designer, den akademiska världen och industrin som innovation kan drivas och därefter implementeras i byggprocessen.

Woodlife Sweden riktar sig till svenska och internationella aktörer inom hela träindustrin och vill vara en plattform för ökat samarbete. Ett annat syfte är att bidra till underlag i diskussioner och seminarier om framtidens stadsplanering.

Dessa arkitekter och formgivare medverkar i Woodlife Sweden
Designer Jennie Adén, AIX Arkitekter, Arkitektbolaget, Arkitektlaget, Asante Arkitektur & Design, Axeloth Arkitekter, BAUX, Bornstein Lyckefors, Duved 5 (M. Hägg, C. Izquierdo, F. Moussavi, E. Sundin, S. Shaygan), Duved Framtid AB, Eau & Gaz AB, designer David Ericsson, Form us with Love Design Collective, General Architecture, Glänta Design, designer Marie-Louise Hellgren, designer Lisa Hilland, In Praise of Shadows, Joliark, K2A, KAKA arkitekter, Kjellander Sjöberg, Liljewall, LINK arkitektur, MAF Arkitektkontor, Marge Arkitekter, arkitekt Hanna Michelson, Modvion, Murman Arkitekter, Norconsult, Nordmark&Nordmark arkitekter, Outer Space Architects, designer Fredrik Paulsen, Pietsch Arkitekter, Sweco, Södersvik Arkitekturproduktion, Tengbom, Täljogram, Urskog, Wahlström & Steijner Arkitekter, White Arkitekter, Wingårdhs.

Sharing Sweden
Sharing Sweden är en webbplattform erbjuder färdigpaketerade koncept, utställningar, faktablad och böcker om Sverige för svenska ambassader, konsulat och andra organisationer. Materialet på webbplatsen är till största del öppet för alla och gratis att använda.

www.si.se

www.arkitekt.se

www.svenskttra.se

www.skogsindustrierna.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto Martin Edström. Lofthuset Orbaden
Foto Martin Edström. Lofthuset Orbaden
Ladda ned bild
Foto Charlotte Gawell. Pall Lilla Snåland
Foto Charlotte Gawell. Pall Lilla Snåland
Ladda ned bild
Foto White Arkitekter. Sara Kulturhus
Foto White Arkitekter. Sara Kulturhus
Ladda ned bild
Foto Christoffer Skogsmo. Trikåfabriken
Foto Christoffer Skogsmo. Trikåfabriken
Ladda ned bild
Foto Åke Eson Lindman. Atelje Södersvik
Foto Åke Eson Lindman. Atelje Södersvik
Ladda ned bild
Foto David Valldeby. Botanikern
Foto David Valldeby. Botanikern
Ladda ned bild
Foto Åke Eson Lindman. Lindesberg hälsocentrum
Foto Åke Eson Lindman. Lindesberg hälsocentrum
Ladda ned bild

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

“Första stegen till balans på de globala trävarumarknaderna”23.11.2021 10:26:40 CET | Pressmeddelande

Träindustrin har som många andra branscher påverkats starkt av pandemin och rekord har slagits både vad det gäller låga lager och höga priser. Samtidigt ställs också frågan om hur om de skogspolitiska frågorna, på nationell- och EU-nivå, kommer att påverka branschen. Intresset för marknadsseminariet på Trämarknaden i Karlstad den 18 november var också rekordhögt när träbranschen, experter och press träffades för att diskutera högaktuella frågor och sia om framtiden.

De vann träbranschens pris för sitt arbete med utvecklingen av svenskt trä i världen18.11.2021 15:55:54 CET | Pressmeddelande

2021 års prismottagare är en ”timber man”, rakt igenom. Han har sedan 70-talet, då han tog sitt första steg in i branschen, bidragit till att utveckla Storbritannien till att bli den största och viktigaste marknaden för export av svenska trävaror. Under Trämarknaden i Karlstad fick Tony Traynor ta emot det prestigefulla priset riddare av Trämarknadsordern. 2020 års pris delades också ut på plats till Anders Ek för hans insatser att driva utvecklingen på marknaden framåt för svenskt trä.

Svårsiad trävarumarknad väntar produktionsrekord och en förmodad sättning 3.11.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

De lägsta lagernivåerna på 20 år för trävarubranschen, samtidig som produktionen förväntas slå rekord 2021. Svängningarna på världsmarknaden har påverkat den inhemska marknaden till lager-, pris- och leveransrekord, men nu verkar marknaden gå in i en ny fas. Tiden med kraftigt stigande trävarupriser är troligen förbi. Branschorganisationen Svenskt Trä ger en fördjupning om trävarumarknaden utifrån Skogsindustriernas nysläppta marknadsrapport ”Så går det för skogsindustrin”.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum