WWF

WWF: Varsågod regeringen, här är WWFs 37 klimatåtgärder, nu behövs snabba åtgärder!

Dela
Dagens rapport från Klimatpolitiska rådet visar att Sverige kommer att missa klimatmålen om inte kraftfulla åtgärder vidtas för att minska utsläppen. Regeringen måste därför omedelbart öka takten i klimatomställningen. Som hjälp har WWF överlämnat en lista med 37 klimatåtgärder till Klimat- och näringslivsdepartementet.
Foto: Ola Jennersten/WWF
Foto: Ola Jennersten/WWF

 Klimatpolitiska rådets rapport visar att nu måste regeringen fokusera på åtgärder. Här är WWFs 37 konkreta förslag till den klimatpolitiska handlingsplanen. Nu är det hög tid att minska klimatutsläppen, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

I förra veckan presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin slutrapport, som är klimatforskningens sista varning till mänskligheten. Världen är för närvarande på väg mot minst 2 till 3 graders uppvärmning i slutet på detta århundrade, vilket skulle medföra katastrofala konsekvenser för människor och natur. Hur utsläppen utvecklas i Sverige och andra länder de närmaste åren avgör planetens framtid.

Dagens rapport från Klimatpolitiska rådet visar att nuvarande klimatpolitik är helt otillräcklig. Med den politik som regeringen presenterat hittills kommer utsläppen till och med att öka i Sverige. För att vårt land ska agera ansvarsfullt och i linje med vetenskapen krävs att regeringen skyndsamt vidtar både åtgärder som minskar utsläppen här och nu och som möjliggör klimatomställningen på längre sikt. Den klimatpolitiska handlingsplan som regeringen ska lämna över till Riksdagen senare i år är avgörande för Sveriges utsläpp fram till 2030 och måste leverera på klimatmålen. 

– Klimatomställningen innebär en gigantisk möjlighet för Sverige och svenska företag. Tack vare den sker just nu en återindustrialisering av Sverige och det skapas tusentals nya jobbtillfällen. Klimatomställningen är också en chans för städer och samhällen att skapa trygga och attraktiva livsmiljöer. WWF vill att Sverige ska vara ett land som agerar ansvarsfullt i linje med klimatvetenskapen och som bejakar klimatomställningens möjligheter för människor och företag, säger David Mjureke, klimatexpert på WWF.

Syftet med WWFs lista med 37 åtgärdsförslag på klimatområdet är att påskynda Sveriges klimatomställning.

–  Lösningarna och teknikerna för att klara klimatutmaningen finns redan, men det finns ingen enskild klimatåtgärd som löser alla problem – tvärtom krävs ett stort antal politiska beslut och betydande beteendeförändringar inom samtliga sektorer. Vi hoppas att regeringen tar stöd av våra åtgärdsförslag och levererar politik som gör att Sverige som minimum uppfyller klimatmålen. Det är vi skyldiga framtida generationer, avslutar David Mjureke. 

Läs om WWFs 37 klimatåtgärder för regeringen här, där du också kan ladda ner en pdf med alla förslagen.

Kontakter

Bilder

Foto: Ola Jennersten/WWF
Foto: Ola Jennersten/WWF
Ladda ned bild

Om

WWF
WWFVärldsnaturfonden WWF är med sina sex miljoner supportrar en av världens ledande ideella natur- och miljöorganisationer.

Vi arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer - genom att bevara den biologiska mångfalden, använda förnybara naturresurser på ett hållbart sätt samt minska föroreningar och ohållbar konsumtion.

Följ WWF

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från WWF

Norge blir ny ordförande för Arktiska Rådet - stora utmaningar väntar11.5.2023 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den 11 maj tar Norge över ordförandeskapet för Arktiska Rådet, efter att Ryssland haft posten i två år. Arktis står inför dramatiska potentiella förändringar, därför arbetar WWF för att FNs nya globala havsavtal ska leda till ett nytt stort marint reservat i Arktis. Det är viktigt att Arktiska Rådet vågar ta beslut för att skydda detta känsliga och värdefulla område.