Region Uppsala
Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Rebecka EllKommunikationsansvarig Nära vård och hälsa

Tel:072 - 201 84 65

Lotta NorbergKommunikationsansvarig Fastighet och service

Tel:072 - 229 64 22

Jeanne d´Arc NorénKommunikationsansvarig Kultur och bildning

Tel:072 - 201 09 28

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye