Region Uppsala
Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Johan von Knorring_2

Johanna von Knorring, regiondirektör

  • Byline: Stewen Quigley, Q Image AB
  • Copyright: Inga restriktioner
  • BILDER | JPG
  • Ladda ned
Johan von Knorring_2

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye