Akademiska sjukhuset-logo

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Elisabeth TyskPresschef - ansvarig för medierelaterade frågor på Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset har inte pressjour utanför kontorstid. Vid förfrågningar om presskommunikéer vid olycksfall kvällar och helger kan chefsläkare i beredskap kontaktas via växeln 018-611 00 00. Publicerade presskommunikéer finns på akademiska.se/press.

Tel:018-611 96 11Tel:070-622 24 21elisabeth.tysk@regionuppsala.se

Sjukvårdens larmcentral
Vid olyckor/tillbud kan media kontakta sjukvårdens larmcentral på tel: 010-603 88 45

Larmcentralen kan förmedla information om var olyckan skett, vad som hänt, hur många som är inblandade och antal ambulanser skickade till platsen.

Frågor om våldsskador/misstanke om brott besvaras inte. Här hänvisar vi till polisen.

Akademiska sjukhuset
Erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare och 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor. Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 722 000 öppenvårdsbesök, 45 300 slutenvårdstillfällen och 32 200 operationer.

Presskontakt

Elisabeth TyskPresschef - ansvarig för medierelaterade frågor på Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset har inte pressjour utanför kontorstid. Vid förfrågningar om presskommunikéer vid olycksfall kvällar och helger kan chefsläkare i beredskap kontaktas via växeln 018-611 00 00. Publicerade presskommunikéer finns på akademiska.se/press.

Tel:018-611 96 11Tel:070-622 24 21elisabeth.tysk@regionuppsala.se

Sjukhusledning

Manochehr AmaniTf områdeschef Akademiska laboratoriet, Medicinsk teknik och fysik samt Bild- och funktionsmedicinskt centrum (område 5), tillika samordnare gentemot Effektiv och nära vård

Tel:018-611 03 27manochehr.amani@akademiska.se

Verksamhetschefer och övriga chefer

Sjukvårdens larmcentral
Vid olyckor/tillbud kan media kontakta sjukvårdens larmcentral på tel: 010-603 88 45

Larmcentralen kan förmedla information om var olyckan skett, vad som hänt, hur många som är inblandade och antal ambulanser skickade till platsen.

Frågor om våldsskador/misstanke om brott besvaras inte. Här hänvisar vi till polisen.

Akademiska sjukhuset
Erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare och 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor. Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 722 000 öppenvårdsbesök, 45 300 slutenvårdstillfällen och 32 200 operationer.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye