Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

Elisabeth TyskPresschef - ansvarig för medierelaterade frågor på Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset har inte pressjour utanför kontorstid. Vid förfrågningar om presskommunikéer vid olycksfall kvällar och helger kan chefsläkare i beredskap kontaktas via växeln 018-611 00 00. Publicerade presskommunikéer finns på akademiska.se/press.

Tel:018-611 96 11Tel:070-622 24 21elisabeth.tysk@regionuppsala.se

Sjukvårdens larmcentral
Vid olyckor/tillbud kan media kontakta sjukvårdens larmcentral på tel: 010-603 88 45

Larmcentralen kan förmedla information om var olyckan skett, vad som hänt, hur många som är inblandade och antal ambulanser skickade till platsen.

Frågor om våldsskador/misstanke om brott besvaras inte. Här hänvisar vi till polisen.

Akademiska sjukhuset
Erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare och 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor. Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 722 000 öppenvårdsbesök, 45 300 slutenvårdstillfällen och 32 200 operationer.

Akademiska först med transkraniellt ultraljud mot ett flertal hjärnsjukdomar12.1.2024 08:15:00 CET | Pressmeddelande

Som första sjukhus i Sverige har Akademiska införskaffat utrustning för transkraniellt fokuserat ultraljud (tFUS). Med hjälp av utrustningen ska man nu utvärdera den nya metoden för svårbehandlade hjärnsjukdomar inom flera områden såsom psykiatri, neurokirurgi, neurologi och smärta. Detta inom ramen för kliniska studier. Första patientgruppen blir personer med svårbehandlad depression.

Samarbete mellan universitetssjukhus kortar väntetid till operation av vattenskalle11.1.2024 15:08:39 CET | Pressmeddelande

För att korta väntetider till operation av vattenskalle (hydrocefalus) hos vuxna har Akademiska sjukhuset samarbetat med Norrlands universitetssjukhus under hösten. Samarbetet innebär att patienterna har opererats på Akademiska med hjälp av narkossjuksköterskor från Umeå. Hittills har 54 patienter opererats, förutom från Uppsala län, från sjukvårdsregion Mellansverige och Norra sjukvårdsregionen.

Ny immunterapi har potential att minska behovet av dialys och transplantation för personer med svår njurinflammation21.12.2023 08:55:46 CET | Pressmeddelande

Var tionde njursjuk som går i dialys i västvärlden har en bakomliggande njurinflammation av typen IgA-nefrit. En ny typ av immunterapi som stabiliserar njurfunktionen har nu godkänts permanent av FDA, den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket. Det är det första läkemedlet någonsin som blivit godkänt på indikationen IgA nefrit. Regulatoriska myndigheter i EU, Storbritannien, Kina och Japan förväntas följa efter. Behandlingen baseras på forskning som har sitt ursprung vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet.

Luftburen intensivvård: 30 000 uppdrag på 30 år14.12.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Mycket har hänt sedan 1993 då Luftburen intensivvård startade sin verksamhet vid Akademiska sjukhuset. Under pandemin inleddes ett nära samarbete med Försvarsmakten som stärkte förmågan att transportera betydligt fler intensivvårdskrävande patienter. Ett tidigare uppdrag att ta hem sårade soldater från Afghanistan i flygplan innebär att man idag har ökad tillgänglighet av transporter även i svåra väderförhållanden eller över långa avstånd. Verksamhetens utveckling uppmärksammas med ett symposium på Akademiska sjukhuset 14 december.

Patienter med förstadium till malignt melanom har bättre överlevnad än genomsnittet i befolkningen11.12.2023 08:30:00 CET | Pressmeddelande

Malignt melanom är den cancerform som ökar mest i Sverige. Flera tusen personer diagnostiseras med ett förstadium till denna form av hudcancer varje år. En studie från Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet visar att dessa patienter har en signifikant bättre överlevnad än genomsnittet av befolkningen trots en ökad risk att diagnostiseras med malignt melanom. De som diagnostiserats med förstadiet visade sig ha en lägre förekomst av flera sjukdomar och en lägre dödlighet i hjärt-kärlsjukdom och demens. Resultaten har publicerats i tidskriften eClinicalMedicine/The Lancet.

Nu prövas genmodifierade ö-celler som behandling av typ 1-diabetes17.11.2023 15:00:00 CET | Pressmeddelande

För första gången ska patienter med typ 1-diabetes erbjudas transplantation med genmodifierade, hypoimmuna insulinproducerande celler från Langerhanska öar. Cellerna har modifierats så att de inte ska upptäckas av immunförsvaret. Behandlingen sker inom ramen för en klinisk studie på Akademiska sjukhuset och har tidigare visat sig mycket framgångsrik i prekliniska studier. Förhoppningen är att patienter med typ 1-diabetes på sikt ska kunna botas från sjukdomen.

Forskningsstudie: När är det optimalt att förlösa gravida vars barn växer sämre än förväntat?27.10.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Att barn inte växer som de ska under graviditeten och att vara liten är ett relativt vanligt fenomen som det finns flera orsaker till. Vissa barn är små för att föräldrarna är små. Andra barn blir mindre än förväntat för att moderkakan inte utvecklas optimalt. I dag är kunskapen om när det är bäst att förlösa kvinnorna bristfällig. En forskargrupp vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet medverkar i en stor europeisk studie som syftar till öka kunskapen om när det är optimalt att förlösa små barn.

Ny studie visar: Sömnapné ökar inte cancerrisken i befolkningen26.10.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sömnapné drabbar cirka tre procent av den vuxna befolkningen, med ökad risk för högt blodtryck, stroke och diabetes. Kopplingen till ökad cancerrisk har varit omdiskuterad. Vissa patientstudier har visat ökad risk, men det har saknats forskning på den allmänna befolkningen. Nu visar en stor befolkningsstudie vid bland annat Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet att det saknas belägg för ökad cancerrisk.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Sjukvårdens larmcentral
Vid olyckor/tillbud kan media kontakta sjukvårdens larmcentral på tel: 010-603 88 45

Larmcentralen kan förmedla information om var olyckan skett, vad som hänt, hur många som är inblandade och antal ambulanser skickade till platsen.

Frågor om våldsskador/misstanke om brott besvaras inte. Här hänvisar vi till polisen.

Akademiska sjukhuset
Erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare och 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor. Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 722 000 öppenvårdsbesök, 45 300 slutenvårdstillfällen och 32 200 operationer.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye