Stockholms läns sjukvårdsområde-logo

Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) ansvarar för Region Stockholms egenägda hälso- och sjukvård inom områdena psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hjälpmedel samt ansvarar för Regionalt kunskapscentrum för kris- och katastrofpsykologi. Vi har även omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom dessa områden.

Vi bedriver verksamhet i merparten av kommunerna i Stockholms län och i alla Stockholms stadsdelar och har fem miljoner patientbesök i öppenvården och 600 000 vårddygn i heldygnsvården under ett år. Med detta är vi en av Sveriges största vårdgivare. 

Tillsammans är vi cirka 12 000 medarbetare. 
 

 

 

 

Format
Visa Allt

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) ansvarar för Region Stockholms egenägda hälso- och sjukvård inom områdena psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hjälpmedel samt ansvarar för Regionalt kunskapscentrum för kris- och katastrofpsykologi. Vi har även omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom dessa områden.

Vi bedriver verksamhet i merparten av kommunerna i Stockholms län och i alla Stockholms stadsdelar och har fem miljoner patientbesök i öppenvården och 600 000 vårddygn i heldygnsvården under ett år. Med detta är vi en av Sveriges största vårdgivare. 

Tillsammans är vi cirka 12 000 medarbetare. 
 

 

 

 

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye