Stockholms läns sjukvårdsområde-logo

Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) ansvarar för Region Stockholms egenägda hälso- och sjukvård inom områdena psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hjälpmedel samt ansvarar för Regionalt kunskapscentrum för kris- och katastrofpsykologi. Vi har även omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom dessa områden.

Vi bedriver verksamhet i merparten av kommunerna i Stockholms län och i alla Stockholms stadsdelar och har fem miljoner patientbesök i öppenvården och 600 000 vårddygn i heldygnsvården under ett år. Med detta är vi en av Sveriges största vårdgivare. 

Tillsammans är vi cirka 12 000 medarbetare. 
 

 

 

 

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) ansvarar för Region Stockholms egenägda hälso- och sjukvård inom områdena psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hjälpmedel samt ansvarar för Regionalt kunskapscentrum för kris- och katastrofpsykologi. Vi har även omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom dessa områden.

Vi bedriver verksamhet i merparten av kommunerna i Stockholms län och i alla Stockholms stadsdelar och har fem miljoner patientbesök i öppenvården och 600 000 vårddygn i heldygnsvården under ett år. Med detta är vi en av Sveriges största vårdgivare. 

Tillsammans är vi cirka 12 000 medarbetare. 
 

 

 

 

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye