Natur & Kultur

Varje gång du väljer förlaget Natur & Kultur är du med och bidrar till något större. Vi är en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera till läsande och lärande stärker vi röster i det demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd. Vi ger ordet till fler.

  • Natur & Kultur
Format
Visa Allt

Jenny Hansson

BILDER | JPG
Natur & Kultur grundades 1922 av den skånska småbrukarsonen Johan Hansson (1879–1973) och hans första hustru Jenny Bergqvist (1877–1966). Redan från början satsade makarna på en bred, folkbildande utgivning inom områden som humaniora, psykologi och naturvetenskap. De förenades av en stark vilja att driva ett idéburet och idédrivande modernt bokförlag. Förlaget intog under andra världskriget en kompromisslös antinazism, och gav ut flera böcker som hårt angrep Hitler och nazismen. 1947 gjordes förlaget om till stiftelse.

Familjen Hansson

BILDER | JPG
Natur & Kultur grundades 1922 av den skånska småbrukarsonen Johan Hansson (1879–1973) och hans första hustru Jenny Bergqvist (1877–1966). Redan från början satsade makarna på en bred, folkbildande utgivning inom områden som humaniora, psykologi och naturvetenskap. De förenades av en stark vilja att driva ett idéburet och idédrivande modernt bokförlag. Förlaget intog under andra världskriget en kompromisslös antinazism, och gav ut flera böcker som hårt angrep Hitler och nazismen. 1947 gjordes bolagsformen om till att bli en stiftelse. Bilden är tagen omkring 1917 och från vänstersyns: Inga Mari, Johan, Margitta och Jenny Hansson.

Johan Hansson

BILDER | JPG
Natur & Kultur grundades 1922 av den skånska småbrukarsonen Johan Hansson (1879–1973) och hans första hustru Jenny Bergqvist (1877–1966). Redan från början satsade makarna på en bred, folkbildande utgivning inom områden som humaniora, psykologi och naturvetenskap. De förenades av en stark vilja att driva ett idéburet och idédrivande modernt bokförlag. Förlaget intog under andra världskriget en kompromisslös antinazism, och gav ut flera böcker som hårt angrep Hitler och nazismen. Johan Hansson var även medlem i Tisdagsklubben. 1947 gjordes förlaget om till en stiftelse.

Varje gång du väljer förlaget Natur & Kultur är du med och bidrar till något större. Vi är en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera till läsande och lärande stärker vi röster i det demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd. Vi ger ordet till fler.

  • Natur & Kultur