Länstrafiken Kronoberg
Länstrafiken Kronoberg

Länstrafiken Kronoberg är en del av Region Kronoberg och har i uppgift upphandla, samordna, planera, utveckla och marknadsföra kollektivtrafiken i länet. Vi ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive kommun eller Region Kronoberg.

Länstrafiken Kronoberg är en del av Region Kronoberg och har i uppgift upphandla, samordna, planera, utveckla och marknadsföra kollektivtrafiken i länet. Vi ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive kommun eller Region Kronoberg.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye