Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

Elisabeth TyskPresschef - ansvarig för medierelaterade frågor på Akademiska sjukhuset

Vid förfrågningar om presskommunikéer vid olycksfall kvällar och helger kan chefsläkare i beredskap kontaktas via växeln 018-611 00 00. Publicerade presskommunikéer finns på akademiska.se/press.

Tel:018-611 96 11elisabeth.tysk@regionuppsala.se

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare och 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor. Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 722 000 öppenvårdsbesök, 45 300 slutenvårdstillfällen och 32 200 operationer.

Kontakt med sjukvårdens larmcentral (SvLc)
Vid olyckor/tillbud kan media kontakta sjukvårdens larmcentral på tel: 010-603 88 45
Larmcentralen kan förmedla information om var olyckan skett, vad som hänt, hur många som är inblandade och antal ambulanser skickade till platsen.
Frågor om våldsskador/misstanke om brott besvaras inte. Här hänvisar vi till polisen.

Akademiska sjukhuset har inte pressjour utanför kontorstid.

Presskommunikéer vid olycksfall publiceras på www.akademiska.se/press
För mer information, kontakta växeln: 018-611 00 00

Akademiska och Mälarsjukhuset inleder samarbete inom strålbehandling25.5.2023 10:30:00 CEST | Pressmeddelande

Sektionen för onkologi på Akademiska sjukhuset har inlett ett samarbete med onkologkliniken på Mälarsjukhuset, Region Sörmland. Detta innebär att läkare vid strålbehandlingsenheten på Akademiska på distans kommer att bedöma vilket område som ska strålbehandlas och hur stor stråldos som ska ges, så kallad targetritning. Bakgrunden är ett utökat samarbete mellan klinikerna. Akademiska har även pågående diskussioner om samarbeten med andra onkologkliniker inom sjukvårdsregionen.

Akademiska får nationellt ansvar för gendermatoser och svåra hudsymtom24.5.2023 16:22:44 CEST | Pressmeddelande

Som enda sjukhus i landet får Akademiska/Region Uppsala tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för en grupp ärftliga hudsjukdomar, gendermatoser. Jämte fyra andra universitetssjukhus får Akademiska också nationellt ansvar för svåra hudsymtom. Besluten om att koncentrera vården till färre sjukhus fattades av Nämnden för nationell högspecialiserad vård den 24 maj.

Akademiska barnsjukhuset får nationellt ansvar för tarmrehabilitering för barn24.5.2023 16:21:48 CEST | Pressmeddelande

Nu står det klart att Akademiska sjukhuset/Region Uppsala får tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) för tarmrehabilitering för barn upp till 18 år. Beslutet, som togs av nämnden för nationell högspecialiserad vård den 24 maj, innebär att vården koncentreras till fyra universitetssjukhus. Det som omfattas är rehabilitering vid kronisk tarmsvikt, medfödda tarmsjukdomar och oklara sjukdomstillstånd i tarmen.

Smärtombud ska återinföras på Akademiska23.5.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Att det finns säkerhets- och miljöombud på arbetsplatser känner de flesta till. Mindre känt är sannolikt smärtombud inom hälso- och sjukvård. På Akademiska sjukhuset har funktionen funnits tidigare inom flertalet verksamhetsområden men "legat i träda” sedan 2014. Den återinförs nu som ett led i patientsäkerhetsarbetet där personcentrerad vård är ett ledord. Med god smärtlindring kan sår läka bättre efter operation med kortare vårdtid som följd.

Nya läkemedel mot SLE ses som ett genombrott10.5.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

SLE är en kronisk reumatisk systemsjukdom som är komplicerad och svårbehandlad. Många läkemedel, exempelvis cellhämmande preparat, bygger på rätt enkla principer med otillräcklig effekt och i många fall biverkningar. I år har två nya läkemedel registrerats i Sverige, ett är en antikroppsbehandling som hämmar immunreaktionen, det andra en behandling mot njurinflammation vid SLE. Detta uppmärksammas i samband med internationella SLE-dagen 10 maj.

Kan fibromyalgi vara en autoimmun sjukdom?26.4.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Fibromyalgi är ett av våra vanligaste smärtsyndrom och orsakas av en störd smärtreglering. Forskare vid bland annat smärtcentrum på Akademiska sjukhuset har nyligen upptäckt att hälften av patienterna har antikroppar som i djurmodeller kan framkalla ett fibromyalgiliknande tillstånd. Nu ska man kartlägga vilka sjukdomsmekanismer som kan kopplas till förekomsten av dessa autoreaktiva antikroppar vilket kan bana väg för nya behandlingar riktade mot immunförsvaret.

Robotkirurgi ger snabbare återhämtning vid lever- och bukspottkörtelcancer17.4.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sedan ett år opereras allt fler patienter med lever- och bukspottkörtelcancer med robotassisterad kirurgi vid Akademiska sjukhuset. Fördelen med den minimalinvasiva metoden är att patienterna återhämtar sig snabbare och mår bättre efter operation, men också att man kan utföra mer komplexa operationer än med laparaskopi/titthålsteknik. Även ablation vinner terräng som metod vid levertumörer och jämställs numera med operation med öppen kirurgi, titthålskirurgi eller robotassisterad kirurgi.

Larmbehandling och läkemedel effektiva mot sängvätning13.4.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Att barn kissar i sängen är relativt vanligt. Nästan vart tionde barn i åldern 6-7 år drabbas och orsaken är oftast en överaktiv blåsa eller brist på hormonet vasopressin som gör att urinproduktionen minskar på natten. Numera finns behandlingar som hjälper de flesta; framförallt läkemedelsbehandling och/eller larmbehandling, som hjälper barnet att ställa om sömnen genom ett slags betingning. Ämnet lyfts på barnforskningens dag som arrangeras på Akademiska sjukhuset 13 april.

Kryoablation som behandling vid endometrios utvärderas på Akademiska4.4.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Närmare var tionde kvinna i fertil ålder har endometrios, en sjukdom där livmoderslemhinnan spritt sig till platser utanför livmoderhålan. Smärtstillande och hormonella läkemedel är grunden i all behandling, men ibland behövs operation. På Akademiska sjukhuset har ett pilotprojekt inletts där man ska utvärdera kryoablation vid endometrios i bukväggen efter kejsarsnitt, en ny behandlingsmetod som alternativ till traditionell kirurgi.

Nu har 100 patienter opererats i den hypermoderna operationssalen med rörlig MR-kamera på Akademiska22.3.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Sedan MR-hybriden togs i drift på Akademiska sjukhuset i november 2020 har 100 patienter opererats i operationssalen med rörlig MR-kamera. Flera specialiteter (neurokirurgi, öron-näs-halssjukdomar och plastiken) har utnyttjat möjligheterna som operationssalen ger. Med denna teknik kan man öka precisionen vid operationer av bland annat hjärntumörer, epilepsi, Parkinsons sjukdom och andra tillstånd.

Akademiska får nationellt ansvar för borttagning av pacemaker- och defibrillatorelektroder13.3.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Allt fler personer med hjärtrytmrubbningar får pacemaker eller defibrillator inopererade, vilket leder till ett ökat behov av borttagande av elektroder vid infektioner eller vid när dosa och elektroder inte fungerar korrekt. Den 8 mars beslutade Nämnden för nationell högspecialiserad vård att Akademiska sjukhuset/Region Uppsala får nationellt ansvar för denna vård tillsammans med ytterligare tre sjukhus.

Ny mätmetod möjliggör tidigare upptäckt av glaukom12.3.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Glaukom är den vanligaste orsaken till obotlig blindhet. Risken för sjukdomen ökar snabbt efter 50-års ålder och i ett tidigt skede är den ofta svår att upptäcka. Forskare vid Akademiska sjukhuset har, i samarbete med kollegor vid Gävle sjukhus och KTH, utvecklat en helt ny metod med bättre känslighet, som gör det möjligt att mäta mängden av nerver som överför information från ögat till hjärnan inom olika delar av synfältet. Detta uppmärksammas med anledning av världsglaukomdagen 12 mars.

Blodförtunnande behandling till patienter med avancerad njursvikt och förmaksflimmer utvärderas i ny studie10.3.2023 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Förekomsten av kronisk njursjukdom ökar globalt på grund av en åldrande befolkning med allt högre förekomst av diabetes, fetma och hjärtkärlsjukdom. Många av dessa patienter utvecklar förmaksflimmer vilket innebär ökad risk för komplikationer såsom blodproppar, blödningar och stroke. I en ny studie vid bland annat Akademiska sjukhuset ska man utvärdera om/när patienter med avancerad njursvikt ska rekommenderas sådana läkemedel. Detta uppmärksammas i samband med världsnjurdagen 10 mars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare och 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor. Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 722 000 öppenvårdsbesök, 45 300 slutenvårdstillfällen och 32 200 operationer.

Kontakt med sjukvårdens larmcentral (SvLc)
Vid olyckor/tillbud kan media kontakta sjukvårdens larmcentral på tel: 010-603 88 45
Larmcentralen kan förmedla information om var olyckan skett, vad som hänt, hur många som är inblandade och antal ambulanser skickade till platsen.
Frågor om våldsskador/misstanke om brott besvaras inte. Här hänvisar vi till polisen.

Akademiska sjukhuset har inte pressjour utanför kontorstid.

Presskommunikéer vid olycksfall publiceras på www.akademiska.se/press
För mer information, kontakta växeln: 018-611 00 00