Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

Elisabeth TyskPresschef - ansvarig för medierelaterade frågor på Akademiska sjukhuset

Vid förfrågningar om presskommunikéer vid olycksfall kvällar och helger kan chefsläkare i beredskap kontaktas via växeln 018-611 00 00. Publicerade presskommunikéer finns på akademiska.se/press.

Tel:018-611 96 11elisabeth.tysk@regionuppsala.se

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare och 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor. Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 722 000 öppenvårdsbesök, 45 300 slutenvårdstillfällen och 32 200 operationer.

Kontakt med sjukvårdens larmcentral (SvLc)
Vid olyckor/tillbud kan media kontakta sjukvårdens larmcentral på tel: 010-603 88 45
Larmcentralen kan förmedla information om var olyckan skett, vad som hänt, hur många som är inblandade och antal ambulanser skickade till platsen.
Frågor om våldsskador/misstanke om brott besvaras inte. Här hänvisar vi till polisen.

Akademiska sjukhuset har inte pressjour utanför kontorstid.

Presskommunikéer vid olycksfall publiceras på www.akademiska.se/press
För mer information, kontakta växeln: 018-611 00 00

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare och 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor. Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 722 000 öppenvårdsbesök, 45 300 slutenvårdstillfällen och 32 200 operationer.

Kontakt med sjukvårdens larmcentral (SvLc)
Vid olyckor/tillbud kan media kontakta sjukvårdens larmcentral på tel: 010-603 88 45
Larmcentralen kan förmedla information om var olyckan skett, vad som hänt, hur många som är inblandade och antal ambulanser skickade till platsen.
Frågor om våldsskador/misstanke om brott besvaras inte. Här hänvisar vi till polisen.

Akademiska sjukhuset har inte pressjour utanför kontorstid.

Presskommunikéer vid olycksfall publiceras på www.akademiska.se/press
För mer information, kontakta växeln: 018-611 00 00