Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. 

lrf.se

Här i pressrummet hittar du också LRFs grafiska profil
Våra grafiska riktlinjer ska bidra till att kommunikation från LRF blir tydlig, samstämmig och konsekvent. Vår grafiska kommunikation har olika syften och målgrupper, men följer en gemensam grafisk profil. En manual med regler och riktlinjer är ett verktyg som gör det möjligt att lyckas med detta.

Den grafiska profilens mål är att bidra till att LRF kopplas ihop med de gröna näringarna och budskapet att jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö är resurser som behöver användas än mer för att vi ska få ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår profil är uppbyggd på några centrala element som vi kallar grafiska byggstenar. De är fundamenten i profilen och skapar intern samhörighet och extern igenkänning.

Våra grafiska byggstenar är:

Logotyper och payoffer
Typsnitt
Färger
Bilder
Bildelement
Layoutsystem

Har du specifika frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta Kommunikationsavdelningen genom Sofie Leosson på sofie.leosson@lrf.se eller 010-184 45 13.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. 

lrf.se

Här i pressrummet hittar du också LRFs grafiska profil
Våra grafiska riktlinjer ska bidra till att kommunikation från LRF blir tydlig, samstämmig och konsekvent. Vår grafiska kommunikation har olika syften och målgrupper, men följer en gemensam grafisk profil. En manual med regler och riktlinjer är ett verktyg som gör det möjligt att lyckas med detta.

Den grafiska profilens mål är att bidra till att LRF kopplas ihop med de gröna näringarna och budskapet att jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö är resurser som behöver användas än mer för att vi ska få ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår profil är uppbyggd på några centrala element som vi kallar grafiska byggstenar. De är fundamenten i profilen och skapar intern samhörighet och extern igenkänning.

Våra grafiska byggstenar är:

Logotyper och payoffer
Typsnitt
Färger
Bilder
Bildelement
Layoutsystem

Har du specifika frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta Kommunikationsavdelningen genom Sofie Leosson på sofie.leosson@lrf.se eller 010-184 45 13.