Stockholms stad
Stockholms stad

StadsledningskontoretÅsa Jackson, presskontakt

Vi svarar på frågor (kontorstid) om stadsledningskontorets verksamhets-område, och lotsar till rätt person inom Stockholms stad.

08-508 29 999 asa.maria.jackson@stockholm.se

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Pressmaterial
70
Meny
Kategorier
Visa Allt
Format
Visa Allt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Sista
  • >>

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.